Regionální centrum hudební výchovy, Liberec

Při Základní škole a základní umělecké škole Jabloňová v Liberci vzniklo v rámci projektu České filharmonie a Nadace Agrofert Hudba do škol Regionální centrum hudební výchovy.

Projekt je akreditován u MŠMT ČR a každé setkání lze považovat za formu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků – přihlášení účastníci dostávají osvědčení o absolvování s číslem akreditace. Jednotlivé dílny povedou zkušení lektoři i samotní pedagogové, pokud budou chtít své zkušenosti kolegům předat. Účast na setkáních je bezplatná, zajištěno je občerstvení a metodické materiály.

Tým centra je v současnosti tvořen pedagogy ZŠ a ZUŠ Jabloňová pod vedením Mgr. Martina Grobára, Ph.D. v součinnosti s PaedDr. Janem Prchalem. Pro další období se uvažuje o rozšíření týmu o další zájemce.

První setkání se za laskavé podpory náměstka hejtmana Libereckého kraje pro resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti Mgr. Petra Tulpy uskuteční ve čtvrtek 4. dubna 2019 od 14*00 v multimediálním sále Krajského úřadu v Liberci.

Na programu budou kromě představení plánů Centra pro další období konkrétní ukázky práce za aktivní účasti přítomných pedagogů. Dostatečný prostor bude věnován diskuzi o současných problémech výuky předmětu a zajištěno bude i občerstvení.

Srdečně zveme všechny učitelky a učitele hudební výchovy! Využijme této příležitosti ke společnému sdílení – podělme se o to pozitivní a diskutujme o tom, co nám vadí a znepříjemňuje práci!

Regionální centra jsou společně sdíleným prostorem pro pedagogy hudební výchovy z mateřských, základních, středních a základních uměleckých škol v daném městě/okrese/regionu. Učitelé se pravidelně scházejí v předem vybrané škole a společně sdílejí dobrou praxi z hodin hudební výchovy, debatují a reflektují své hodiny, nebo hodiny společně plánují. Společně mají možnost v bezpečném prostředí několika svých kolegů/přátel hledat odpovědi na své otázky a získávat odvahu ke sdílení svých nápadů a inspirací. Právě to odlišuje tato setkání od oborových kurzů, seminářů a školení, neboť zde účastníci pouze nepřijímají, ale stávají se aktivními spolutvůrci programu setkání, jednotlivých aktivit i směřování regionálního centra.

Každé regionální centrum je vedeno zkušenými lídry. Těmi jsou pedagogové, kteří prošli pražskými setkáními projektu Hudba do škol v prvním roce projektu a kteří sami představili nějakou svou inspiraci/hodinu/workshop pro své kolegy. Principy projektu je nadchly a rozhodli se sami být inspiračním a podpůrným zdrojem pro své bezprostřední okolí. Vedení center je vždy svěřeno tandemu lídrů, tedy dvojici nebo trojici zkušených pedagogů, aby se v přípravě a zařizování vzájemně podporovali, ale také aby byli vzorem pro ostatní kolegy při společném tvoření a plánování.

 
 

More Posts in Školení

 
 

Share this Post