Letní dílny hudební výchovy 2019

POZVÁNKA

na 30. ročník 
Letní dílny hudební výchovy
17.–24. srpna 2019
ZŠ Jungmannovy sady, Tyršova 93,Mělník

Kurz je akreditován Společností pro hudební výchovu České republiky , IČ: 22758917
u MŠMT ČR pod č.j. MSMT-7171/2018-2-356 ze dne 4.5. 2018 na základě § 25 a § 27 zákona č. 563/2004 Sb.,
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,  ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Realizace projektu byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Podpory vzdělávání v regionálním školství v roce 2019

Zahájení
17. srpna 19:00, multifunkční učebna
Ukončení
24. srpna po skončení koncertu v Sukově síni Rudolfina, Praha
Ubytování
Autocamp Mělník Klášterní 720, Mělník a Domov mládeže Střední průmyslové školy stavební, sady Na Polabí 2778, Mělník
Celodenní stravování
bude zajištěno cateringovou službou a dováženo přímo do školy. 

 
 

More Posts in Školení

 
 

Share this Post