Mladé pódium

Konzervatoř, Teplice pořádá v sobotu 8. června 2019 v prostorách školy

MLADÉ PÓDIUM

první ročník nesoutěžní koncertní přehlídky pro šikovné žáky základních uměleckých škol, kteří se věnují hře na smyčcové nástroje jako sólisté či jako členové komorních souborů.

Nabízíme tak jedinečnou možnost setkání mladých umělců bez tradiční rivality soutěže.

Na pódiu, které bylo startovní dráhou dnes již renomovaných umělců, např. Vlastimila Kobrleho (koncertní mistr Symfonického orchestru Českého rozhlasu Praha), Jaroslava Pondělíčka a Zdeňka Starého (členové České filharmonie), Jana Valty (komorní i sólový hráč, hudební skladatel, dirigent), Lenky Koplové-Kuželové (koncertní mistr Národního divadla Brno), Jana Zrostlíka (koncertní mistr Severočeské filharmonie Teplice, komorní hráč), Milana Al-Ashhaba (vítěz mnoha domácích i zahraničních soutěží, komorní i sólový hráč), Marka Štryncla (zakladatel souboru Musica Florea, dirigent) a mnoha dalších umělců a pedagogů.

Nesoutěžní přehlídka je pro všechny účastníky bezplatná a rovněž slouží jako možnost konzultace žáků i jejich učitelů s pedagogy teplické konzervatoře.

Elektronickou přihlášku naleznete na webu www.konzervatorteplice.cz

v sekci PRO VEŘEJNOST – Soutěže a přehlídky.

Uzávěrka přihlášek je v pátek 24. května 2019,

poté bude elektronicky zveřejněn harmonogram koncertní přehlídky.

Teplická konzervatoř nezajišťuje ani nehradí ubytování, stravu ani cestovní náklady.

Kontaktní osobou pro případné dotazy je Jan Doskočil, zástupce ředitelky teplické konzervatoře

(tel. 777 952 948, doskocil@konzervatorteplice.cz).

TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ S VÁMI!

 
 

More Posts in Koncerty

 
 

Share this Post