Členská schůze SHV ČR

V souladu se článkem 7, odst.3 Stanov Společnosti pro hudební výchovu České republiky, zapsaného spolku, svolávám na středu 21. srpna 2019 členskou schůzi SHV ČR. Členská schůze se uskuteční od 19*30 v multifunkční učebně ZŠ Jungmannovy sady, Tyršova 93, Mělník. 

Program:

 • Zpráva o činnosti za uplynulé období
 • Zpráva o hospodaření SHV ČR za období 2018 – 1. pololetí 2019
 • Plán činnosti na 2. pololetí roku 2019 a rok 2020
 • Diskuze 
  • Personální zajištění SHV ČR pro příští období
  • Systém vedení SHV ČR pod úhlem současných technologií
  • Místo SHV ČR v současném systému vzdělávání
  • Participace SHV ČR v oborových projektech 
  • Problematika revize RVP – oblast Umění a kultura
  • Různé 

V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte vedení SHV ČR.

                                                                       PaedDr. Jan Prchal, předseda SHV ČR

V Liberci, 28. června 2019

 
 

More Posts in Aktuality

 
 

Share this Post