Melodram do školy

Vážené kolegyně, vážení kolegové! 
Katedra hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. vypisuje pro rok 2020 2. ročník soutěžní přehlídky v interpretaci melodramu s názvem Melodram do školy a rovněž 
1. ročník kompoziční soutěže v oblasti Melodram do školy. Propagační materiály a přihlášky naleznete v příloze 
Jménem organizačního týmu 
Doc. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. 
Katedra hudební výchovy PF UJEP v Ústí n. L.

 
 

More Posts in Pozvánka

 
 

Share this Post