Den: 21. 5. 2020

  • Belo Felix jubilující

    Belo Felix jubilující

    Prof. Belo Felix, PhD.  – 9. května 1940 v Divíně Je to naprosto neuvěřitelné, ale v sobotu 9. května oslavil  hudební skladatel, vysokoškolský pedagog, autor učebnic, propagátor dramatické výchovy, klavírista a člověk […]

    continue reading →