Den: 23. 5. 2020

  • Výzva Asociace učitelů HV

    Výzva Asociace učitelů HV

    Současná situace ve školách se samozřejmě projevuje i na výuce hudební výchovy, předmětu, který chápeme jako činnostní, „kontaktní“ a jehož přidanou hodnotou je právě prvek socializační, který kolektivně realizované a […]

    continue reading →