ČLENSKÁ SCHŮZE SHV ČR

V souladu se článkem 7, odst.3 Stanov Společnosti pro hudební výchovu České republiky, zapsaného spolku, svolávám na pondělí 17. srpna 2020 členskou schůzi SHV ČR. Členská schůze se uskuteční od 19*30 v multifunkční učebně ZŠ Jungmannovy sady, Tyršova 93, Mělník.

Program:

 • Zpráva o činnosti za uplynulé období
 • Zpráva o hospodaření SHV ČR za období 2019 – 1. pololetí 2020
 • Plán činnosti na 2. pololetí roku 2020 a rok 2021
 • Diskuze
  • Současná situace ve výuce HV a uměleckém vzdělávání
  • Místo SHV ČR v současném systému vzdělávání
  • Participace SHV ČR v oborových projektech
  • Problematika revize RVP – oblast Umění a kultura
  • Hudební olympiáda ČR 2022
  • Různé

V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte vedení SHV ČR.

                                                                       PaedDr. Jan Prchal, předseda SHV ČR

 
 

More Posts in Aktuality

 
 

Share this Post