Den: 30. 12. 2020

  • PF 2021

    PF 2021

    Vážení přátelé, do roku 2021 Vám přejeme především pevné zdraví a návrat do „normálu„, tedy k osobním kontaktům, prezenční výuce se zpěvem a smíchem. Hodně optimismu, gejzíry invence a neutuchající […]

    continue reading →