Cena J. Herdena

page1image25343600

Toto ocenění uděluje od roku 2010 Společnost pro hudební výchovu České republiky pod záštitou MŠMT ČR pedagogům a osobnostem umělecké sféry za dlouhodobou úspěšnou pedagogickou a uměleckou činnost v oblasti regionálního školství, za propagování a přínos předmětu hudební výchova po stránce odborné i společenské.

2010
Mgr. Jaroslav Číhal

2011
Mgr. Věra Číhalová
Pavel Jurkovič

2012
Prof.PhDr. Josef Říha
Mgr. Adolf Škarda

2013
Božena Viskupová
prof. PhDr. Tomáš Fiala, CSc.
Mgr. Jaroslav Koutský
PhDr. Petr Jistel, in memoriam

2014
Hana Halíková
Jitka Špittová
Miroslav Střelák
Prof. Mgr. art. Irena Medňanská, PhD. (Slovensko) 
Alberto Alvarado Reyes (Mexiko)

2015
Prof. Belo Felix (Slovensko)
Karel Horňák
Eva Štrausová

2016
doc. PaedDr. Anna Kobrlová, CSc.
emeritní prof. PhDr. Vlastimil Kobrle, CSc.
PaedDr. Lenka Pospíšilová
Jana Sečanská

2017
Ida Kelarová
Mgr. Pavel Kratochvíl
Prof. Eva Kröschlová
Irena Kršková

2018
Přemysl Kočí PhDr.
Jarmila Kotůlková
PaedDr. Anna Velanová