Jak se přihlásit

Přisláška otevřena od 3. 5. 2019

Přihlásit se lze POUZE elektronicky na stránkách www.shvcr.cz. Vyplnění věnujte pozornost a nevynechejte žádnou z položek – to se týká i volby nástroje pro orchestrální hru (uveďte přesně druh zobcové flétny a saxofonu, Jirkovi to velmi usnadní práci při aranžování!).

Po vyplnění a odeslání přihlášky obdržíte mailem potvrzení jejího přijetí + informace. Přihláška bude definitivně potvrzena až po úhradě kurzovného. 

V přihlášce specifikujte: zařazení do skupiny – výběr kroužku (pouze jeden, účast v kroužcích není povinná) – nástroj (hráči orchestru) – zařazení muž/žena a hlasová skupina (pěvecký sbor).