Jak uhradit poplatky

Přihláška nabízí několik možností. Kurzovné je nutno uhradit ve všech případech bezhotovostně na základě zaslané faktury. 

Pokud budete nuceni svou účast na kurzu zrušit, bez storno poplatku 200,-Kč je to možné do 25. června.

Pokud bude za Vás kurzovné či nějakou část platby hradit zaměstnavatel, je nutno vyplnit veškeréfakturační údaje, včetně IČO! 

  • Pokud požadujete úplné ubytování a stravování, uhradíte po obdržení faktury 7 180 Kč. PLATBA – A – KOMPLET: kurz., ubyt., strav. 7 180 Kč, samoplátci 6 180 Kč
  • Pokud požadujete pouzeubytování, uhradíte po obdržení faktury 5 750 Kč. PLATBA – B – ČÁST.: kurz., ubyt. 5 750 Kč, samoplátci 4 750 Kč
  • Pokud požadujete pouzestravování, uhradíte po obdržení faktury 5 730 Kč. PLATBA – C – ČÁST.: kurz., strav. 5 730 Kč, samoplátci 4 730 Kč
  • Další možností je úhrada čistého kurzovného(pokud nepožadujete ubytování a stravování). PLATBA – D – ČÁST.: kurz. 4 300 Kč, samoplátci 3 300 Kč

Vše přehledně v tabulce:

Druh platbyUbytováníStravováníInformace
PLATBA Aúplnéúplné7 180,- Kč
samoplátci 6 180,- Kč.
PLATBA Búplné5 750,- Kč
samoplátci: 4 750,- Kč
PLATBA Cúplné5730,- Kč
samoplátci 4730,- Kč
PLATBA D4300,- Kč
samoplátci 3 300,- Kč

Z organizačních důvodů lze akceptovat pouze úplné ubytování a úplné stravování. Děkujeme za pochopení. Na případné dotazy ochotně odpovíme.