Odpolední hudební využití

HOLUBEC Jiří – orchestr 

prof. PaedDr. Jiří Holubec, Ph.D.– pedagog, sbormistr. V současné době je členem Katedry hudební výchovy PedF UJEP v Ústí nad Labem a rovněž členem katedry primárního vzdělávání PedF Technické univerzity Liberec. Působí jako sbormistr univerzitního sboru Chorea academica a Děčínského pěveckého sboru.V současné době je členem revizní pracovní skupiny HV při NÚV Praha.  Je místopředsedou a lektorem SHV ČR a jedním ze zakladatelů Letního hudebního tábora Lhotsko. Člen Královské české hudební společnosti.

ZEMÁNKOVÁ Dagmar – sborový zpěv – Sbor vážně i nevážně – Klasické skladby sborového repertoáru jako pocta českým skladatelům. Osvěžení písněmi žánrů populární hudby s rytmikou, se sólisty i s beatboxem!