Podvečerní kroužky

(nemusí být po celý týden – vyhrazeno)
Vyberte POUZE JEDEN z kroužků:

FIEDLER Vladimír – Instrumentální činnosti v hodině HV– zaměřeno na praktické muzicírování – zvládnutelné partitury (zobcové flétny, metalofony, xylofony, kytary, baskytara, ukulele, keyboard i klasické nástroje). Žánrově pestrý repertoár (lidová hudba, spirituály, pop i rock, swing) může obohatit hodiny HV, případně nauky v ZUŠ.

GROBÁR Martin – Obsahem bude vytvoření hudebního doprovodu k vlastní písni. Naučíme se pro to využívat virtuální nástroje, přímý záznam hudebních nástrojů, ale také základy samplování. Výsledkem práce bude kompletně připravený výukový audio-materiál pro vokální činnosti s vašimi žáky. Adaptací obsahu je realizace v podobě prezentace notového zápisu s half-playback doprovodem, karaoke varianta nebo materiál pro žáka ZUŠ. Možná varianta prezentace: vokální nebo vokálně-instrumentální předvedení vybraného hudebního díla s využitím připraveného doprovodu. Vstupní dovednosti: Základní dovednosti práce s počítačem.

HÁNA Luboš – Metodika výuky doprovodné kytary/ Klavírní doprovody populárních i lidových písní ve škole – zaměření je závislé na zájmu účastníků a jejich počtu.

HAVELKOVÁ Hana – Line dance aneb Co když nemám k tanci partnera… pro všechny, kdo by si rádi zatančili veselou polku, vznešený waltz, romantický ploužák, vášnivou chachu nebo třeba moderní funky, ale nemají zrovna partnera. Ukázky společenských tanečních stylů na moderní populární hudbu vhodné pro kolektivní výuku všech věkových kategorií.  

JIŘIČKOVÁ Jiřina –  ORFFoHRANÍ– metodika hry na melodické Orffovy nástroje

KACAR JakubHudební výchova bez pomůcek + hra na boomwhackers– aneb jak uvařit z mála kvalitní hudební pokrm, který bude chutnat dětem i České školní inspekci.

TICHÁ Alena– Možnosti nápravy profesně unaveného hlasu.Kroužek bude zaměřen na individuální práci s hlasem, především těch, kteří trpí hlasovou únavou či cítí obtíže při tvoření mluvního nebo pěveckého hlasu, případně omezením jeho rozsahu do vyšší hlasové polohy. 

ZEMÁNKOVÁ Dagmar – Individuální nebo skupinové konzultace ke konkrétním tématům a problematice na základě podnětů účastníků. Propracovanější téma agogiky (výrazovosti) a frázování v gestu sbormistra, vzájemná vazba sbormistr –těleso, metody účelného rozezpívání, pojmenování a možná náprava nešvarů ve sborovém zpěvu. Detailní práce se skladbou.

GROBÁR Martin – konzultace – Prostor k řešení různých problémů hudební pedagogiky. Individuální setkání v řešení problémů s notačními programy, prezentačními programy, nahrávání a editace zvuku, přípravy na vyučování, zvukovou technologií aj. Konzultace po dohodě v odpoledním nebo večerním čase.

PRCHAL Jan – konzultace– Prostor pro konkrétní dotazy spojené se školní hudebně výchovnou praxí. 

Počet kroužků je závislý na počtu zájemců – v případě, že nebude dostatečný, vyhrazují si pořadatelé právo konkrétní kroužek zrušit.