ČlenstvíPřihláška
 

Belo Felix jubilující

Prof. Belo Felix, PhD.  – 9. května 1940 v Divíně

Je to naprosto neuvěřitelné, ale v sobotu 9. května oslavil  hudební skladatel, vysokoškolský pedagog, autor učebnic, propagátor dramatické výchovy, klavírista a člověk vybroušeného vkusu Belo Felix  krásné životní jubileum.

S oslavencem jsem se poznal díky Jaroslavu Herdenovi na Letní škole hudební výchovy v Rychnově, kam byl pozván jako jeden ze zahraničních lektorů. Velice brzy jsme zjistili, že máme mnoho společného – lásku k  jazzu, ke slovenskému bigbítu let minulých, k divadlům malých scén, že nás spojuje velice podobný názor na výuku hudební výchovy … . Stali jsme se přáteli a já několikrát využil jeho pozvání k návštěvě Banské Bystrice – ať už jako lektor nebo účastník hudebně výchovných a sborových konferencí.  Jsem velice rád, že opakovaně přijímal má pozvání do Liberce a byl ochoten účastnit se jako lektor Letních škol, později dílen hudební výchovy. Díky němu měli účastníci možnost prozkoumat kouzelné končiny Krajiny Zázračno nebo s ním prožít Kočičiny. Vždy jsme strávili příjemné chvíle diskutujíce o hudebních novinkách při ochutnávce našich i slovenských tekutých „špecifik“ a v neposlední řadě jsem se od srdce zasmál vtipům, v jejichž vyprávění se mu málokdo vyrovná.

Bylo zcela logické, že právě jemu byla v roce 2015 udělena Cena Jaroslava Herdena a v roce 2019 u příležitosti 85. výročí založení Společnosti pro hudební výchovu děkovný list za propagaci české hudební výchovy v zahraničí a dlouhodobý přínos v oblasti mezinárodních kontaktů.

Belo Felix je pro mne osobně živoucím důkazem, že stále patříme – Češi a Slováci – k sobě, je pro mne tím „čo nás spája“.

Do dalších let přejeme Belovi pevné zdraví, pohodu a klid (které mu zajišťuje milá a sympatická manželka Danka), spoustu dalších let naplněné invenční prací a ještě hodně návštěv u nás v Česku.

                                                        Jan Prchal za přátele z SHV

Předání Ceny Jaroslava Herdena za rok 2015 na LDHV v Liberci. Belo Felix uprostřed.
LDHV 2015 – tematický večer Zázračný krajinář Belo Felix. Na snímku s Karlem Horňákem.
Belo Felix – … nielen pre to ho mame radi!
Na izolaci v době koronavirové jubilant reagoval typicky – tvořil. Zde vzpomíná na své hudební vzdělávání … Keď ma vyrazili z hudobnej
 
 

More Posts in Aktuality

 
 

Share this Post