ČlenstvíPřihláška
 

Podvečerní kroužky

(nemusí být po celý týden – vyhrazeno)
Vyberte POUZE JEDEN z kroužků:

FIEDLER Vladimír – Instrumentální činnosti v hodině HV – zaměřeno na praktické muzicírování – zvládnutelné partitury (zobcové flétny, metalofony, xylofony, kytary, baskytara, ukulele, keyboard i klasické nástroje). Žánrově pestrý repertoár (lidová hudba, spirituály, pop i rock, swing) může obohatit hodiny HV, případně nauky v ZUŠ.

GROBÁR Martin – Pracovní list. Naučíme se vytvářet profesionální pracovní listy pro výuku hudební výchovy nebo hudební nauky. Získané dovednosti ale uplatníme také v procesu přípravy pro výuku jiných předmětů. Osvojíme si základní a pokročilé dovednosti v programu Inkscape, do kterých získáte základní sadu vektorových hudebních znaků a symbolů. Naučíme se exportovat notový zápis z notačního programu a dále jej upravovat do čitelné podoby v pracovních listech. Seznámíme se se sadou malých pomocných programů, které osvěží váš pracovní list.

Tablety. Osvojíme si základní a pokročilé dovednosti v uplatnění tabletu Apple – iPad – z pohledu učitele hudební výchovy a hudební nauky. Účastníci se naučí používat základní programové vybavení operačního systému a prakticky vyzkouší také funkčnost dodatečných aplikací. Předložené projekty budou sestavovány s ohledem na různé možnosti jednotlivých škol: práce více dětí u jednoho tabletu, tablet v rukou učitele, více tabletů ve třídě aj.

V rámci kroužku a případných konzultací se budeme věnovat oběma tematickým okruhům – podle zájmu přihlášených.

HÁNA Luboš – Metodika výuky doprovodné kytary – doprovody populárních i lidových písní v běžné výuce HV – konkrétní zaměření je závislé na zájmu účastníků.

HAVELKOVÁ Hana – Line dance aneb Co když nemám k tanci partnera… pro všechny, kdo by si rádi zatančili společenské a moderní taneční styly, ale nemají nebo nemohou mít zrovna partnera. Nové ukázky tanečních stylů na moderní populární hudbu jsou vhodné pro kolektivní výuku všech věkových kategorií, nebo je lze kdekoli tančit jen tak pro radost.  

HOLUBEC Jiří –  Hra na klavír podle akordických značek  aneb to, co nám často chybí. Dílna klavírních doprovodů podle značek – zásady hry doprovodu písní podle akordických značek – vhodné polohy kvintakordů pro doprovod v různých tóninách – elementární i složitější stylizace doprovodu – zásady vytváření vlastní harmonie k dané melodii – interpretace doprovodu podle značek.

JIŘIČKOVÁ Jiřina – ORFFoHRANÍ – metodika hry na melodické Orffovy nástroje pro začátečníky.

KACAR Jakub – HRA NA BOOMWHACKERS – ATRAKTIVNÍ HUDBA SKRYTÁ V PLASTU aneb jak uvařit z mála kvalitní hudební pokrm, který bude chutnat dětem i České školní inspekci. Během programu se pedagogové seznámí s charakterem nástroje a zásadami pro jeho využití. Jednotlivé činnosti v žácích rozvíjejí rytmické, intonační a improvizační schopnosti, ale i znalosti hudebně teoretické. V rámci kroužku si na několika praktických ukázkách představíme boomwhackers jako doprovodný i samostatný nástroj nebo jako doplnění Orffova instrumentáře. Součástí programu je i praktický návod k vytváření jednoduchých notových materiálů pro hru na boomwhackers.

PRCHAL Jan – Nebojte se Sibelia! Kroužek pro všechny, kteří začínají pracovat s notačním programem Sibelius. Je připravena metodická řada, na jejímž závěru bude každý schopen zapsat kompletně písničku nebo jiný materiál pro výuku s transportem do grafického i zvukového dokument. Otestováno na žactvu. PC budou k dispozici, doporučeno je si dle možností přivézt svůj.

SYNEK Jaromír – Paličkování – výroba vlastních paliček pro hru na bicí i netradiční nástroje. Kdo jiný by nás to mohl naučit? Kroužek ve dnech ne-po-út.

ZEMÁNKOVÁ Dagmar – Individuální nebo skupinové konzultace, komorní vokální skupiny.  

Počet kroužků je závislý na počtu zájemců – v případě, že nebude dostatečný, vyhrazují si pořadatelé právo konkrétní kroužek zrušit.