40 LET LETNÍ ŠKOLY HV - Sborník

Slovo úvodem
(Jan Prchal, Liberec)

Čtyřicetiny kurzů modernizace hudební výchovy.
Několik poznámek spíše nejubilejních.
(Stanislav Tesař, Brno)

Léto budiž pochváleno
(Pavel Jurkovič, Praha)

Cheb 1970 – 1982
(Božena Viskupová, Praha)

Jak to začalo?
(Ladislav Daniel, Olomouc)

Stalo se ve Znojmě …
(Miroslav Střelák, Praha)

Jubilejní „Kánon všekánon“
(Josef Říha, Ústí nad Labem)

Slovo po čtyřicítce
(Jaroslav Herden, Brandýs nad Labem, Praha)

Týdny s muzikou a dobrými přáteli
(Jaroslav Koutský, Liberec)

Vzpomínky na hudební kurzy
(Adolf Škarda, Křešice, Litoměřice)

Příjemně se mi vzpomíná
(Pavel Kratochvíl, Lenešice)

Od irských tanců k rehabilitačním cvikům – Liberec 2007
(Eva Kulhánková, Praha)

Pohled zvenku
(Wolfgang Mastnak, Mnichov, Salzburk)

Fenomén zvaný Letná škola hudobnej výchovy
(Belo Felix, Banská Bystrica, Slovensko)

Léta letí ...
(Jaroslav Číhal, Bruntál)

Na trati Znojmo- Rychnov nad Kněžnou – Liberec
Malé vzpomínání
(Anna Velanová, Brno)

Proč se do LŠHV rádi vracíme?
(Alena Tichá, Praha, Brandýs nad Labem)

Znojemské reminiscence
(Miloš Hons, Praha, Ústí nad Labem)

Najdou se ještě pamětníci?
(Hana Halíková, Praha)

Ráda bych touto cestou poslala pozdrav všem lektorům i učitelům.
(Alena Všetičková, Rychnov nad Kněžnou)

Budu stručná.
(Dita Lorencová, Cheb)

Moje první účast na LŠHV v Rychnově
(letos již ale v roce 2009 výroční dvacátá)
(Jitka Špittová, Paseky u Šternberka)

Nedalo se odpočívat, natož lenošit
(Vladimír Fiedler, Píšťany)

Ohlédnutí
(Marie Opekarová, Cheb)

... pro víru, že s hudbou a celou společností bude jednou líp.
(Milan Zíka, Husinec)

Možná poněkud patetické, ale nemohu si pomoct.
(Martin Herrmann, Mladá Boleslav)

Několik poznámek k období fúze obou kurzů
(Jiří Holubec, Děčín, Ústí nad Labem)

Lituji, ale zestručnit to nedokážu …
(Jan Prchal, Liberec)