ČlenstvíPřihláška
 

AKTUALITY – květen a červen 2019

Léto budiž pochváleno!

Tuto větu mám navždy spojenu s Pavlem Jurkovičem. Ostatně – když ne jindy, v létě jsme se vždy potkávali na Letní dílně HV v Liberci … Léto je tu a dává nám to pekelně znát, konec roku je skutečně dusný v pravém smyslu slova. Dovolte nám, abychom vám popřáli klidné a pohodové prázdniny nezkalené tím, co bohužel ke školskému životu (také) patří. Odpočiňme si od žáků i kolegyň a kolegů – už jenom proto, abychom se třeba mohli koncem srpna na ně začít zase těšit. A pokud si potřebujete „dobít baterky“, přijeďte na LDHV do Mělníka!

Stránky SHV ČR  jsou funkční a měli byste na nich najít to podstatné. Zcela jistě pozvánku na LDHV a také informace k Hudební olympiádě ČR,  která se právě rozjíždí. Máte šikovného žáka s tvůrčími ambicemi v libovolném žánru? Olympiáda je příležitostí právě pro něho. Jednotlivé disciplíny soutěže jsme maximálně přiblížili běžné školské praxi a připravena je i metodická podpora pro žáky i pedagogy. Věříme, že se podaří „osvěžit“ školní hudební výchovu a podpořit šikovné žáky i jejich učitele. Olympiádu podporuje řada institucí a osobností – Petrof Gallery, kytary.cz, Edukační oddělení České filaharmonie a z osobností např. Ráchel Skleničková a Mirai. Více na: http://www.hudebniolympiada.cz/

Přípravy jubilejního XXX. ročníku Letní dílny hudební výchovy, která se ve dnech 17. až 24. srpna uskuteční v Mělníce, jsou v plném proudu a k dnešnímu dni je přihlášeno 99 účastnic a účastníků. Je zajímavé, že největší zájem je o pracovní skupinu II. stupně ZŠ. Lze to vysvětlit i tím, že mezi pedagogy je zájem o zkvalitnění a zatraktivnění výuky právě v tomto citlivém období ve výoji žáků a studentů. Tato informace může být zajímavou i pro aktéry revize RVP, neboť obavy, že by hudební výchova mohla splynout s ostatními předměty oblasti Umění a kultura, nejsou ojedinělé. Letošní ročník významnou měrou podpořilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a tak program tohoto u nás nejreprezentativnějšího týdenního setkání hudebních pedagogů bude opravdu zajímavý – o čemž svědčí i závěrečný koncert v sobotu 24. srpna v Sukově síni Rudolfina. Nenechte si koncert V pravé poledne ujít! Zde uslyšíte i Orchestr učitelů HV,  který vzniká vždy na Letní dílně HV a zaniká společně se závěrečným koncertem. V roce 85. výročí založení SHV tomu bude jinak – orchestr se v polovině září vydá na soutěžní festival ve španělském Lloret de Mar a koncertovat bude i v Barceloně. Je velice potěšitelné, že projekt „Orchestr učitelů hudební výchovy koncertuje“, který reprezentuje českou hudební výchovu a její skvělé učitelky a učitele, zaštítilo i MŠMT. 

Skutečně poslední setkání v rámci projektu Hudba do škol,  který realizuje již třetím rokem Edukační oddělení České filharmonie, se uskutečnilo 18. června v Rudolfinu. Kromě lektorů z řad kolegyň z Čech i Moravy, které vedly jednotlivé dílny, vystoupili skvělí Clarinet Factory a na závěr Radim Zenkl, se kterým účastníci podnikli hudební cestu kolem světa za 60 minut.

Projekt Hudba do škol nezaniká – soustředí se do činnosti devíti Regionálních center  a pokračovat bude i v rovině didaktiků kateder HV akademických parcovišť.

Revize RVP ctí, že léto je dobou odpočinku. Na setkání 26. dubna NÚV nastínilo další kroky a oznámilo termíny, ve kterých by se měla revize realizovat. První studií oblasti Umění a kultura, která byla na portálu NÚV zveřejněna, byla práce skupiny HV, ve které má SHV ČR zastoupení. Jasně definuje HV jako předmět nezastupitelný a životaschopný. Další fáze revizí by měla reflektovat i hlasy „zdola“, tedy z běžné pedagogické praxe základních škol. Forma této reflexe ještě není známa, ale již nyní vás vyzýváme, abyste své názory, zkušenosti a příklady dobré i negativní praxe NÚV poskytli. Jenom tak může být revize přínosná a smysluplná. Je potěšitelné, že zájem o udržení hudební výchovy jako povinného předmětu je společná velkému počtu pedagogů. Důkazem může být iniciativa Hudební výchova pro všechny – viz.  https://www.pedagogicke.info/2019/06/hudebka-pro-vsechny-iniciativa-za.html?m=1

Více možná na LDHV v Mělníce? 

Přejeme klidné a pohodové léto (i s trochou deště) a pokud se chcete setkat s HV pozitivními kolegyněmi a kolegy, přijeďte do Mělníka! https://www.shvcr.cz/ldhv-2019/jak-se-prihlasit/

Jan Prchal, předseda SHV ČR

V Liberci 27. černa 2019

 
 

More Posts in Aktuality

 
 

Share this Post