ČlenstvíPřihláška
 

LDHV 2020

Společnost pro hudební výchovu ČR za podpory MŠMT ČR
vás zve na

na 31. ročník
Letní dílny hudební výchovy

15.–22. srpna 2020
ZŠ Jungmannovy sady, Tyršova 93, Mělník

Kurz je akreditován Společností pro hudební výchovu České republiky, IČ:22758917 u MŠMT ČR pod č. j. MSMT-7171/2018-2-356 ze dne 4. 5. 2018 na základě § 25 a § 27 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Realizace projektu byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci modulu Podpora vzdělávání v regionálním školství a podpora aktivit integrace cizinců na území ČR v roce 2020

Zahájení: 15. srpna 19:00, multifunkční učebna
Ukončení: 22. srpna (závěrečný koncert v Sukově síni Rudolfina je v jednání)
Ubytování: Autocamp Mělník Klášterní 720, Mělník
Celodenní stravování: bude zajištěno ve škole


Vážení přátelé, kolegyně a kolegové, 

situace, ve které připravujeme letošní kurz, je velice… nepřehledná. Protože nedokážeme předjímat vývoj koronavirové epidemie, vycházíme z parametrů, které jsou nastaveny nyní. Situace se může samozřejmě změnit a na změny budeme reagovat. Doufejme, že změny budou pouze pozitivní! Pro účastníky kurzu připravíme dostatečné množství dezinfekčních prostředků a učebny a společenské místnosti budeme dezinfikovat podle nastavených pravidel.  Délka jednotlivých bloků bude zkrácena z důvodu větrání a dezinfekce nástrojů a prostor.

Předpokládáme, že:

  • skupiny budou maximálně 15členné a nebude možno jejich složení měnit
  • délka jednotlivých bloků bude zkrácena z důvodu větrání a dezinfekce nástrojů a prostor
  • se vystříháme všech kontaktních činností a praktik
  • pro společné akce zajistíme prostor s možností požadovaných rozestupů, případně i obrazové a zvukové přenosy do dalších prostor
  • budeme vyžadovat čestné prohlášení – stejně jako při nástupu dětí do školy. To bude ke stažení na webu SHVCR a musí mít aktuální platnost
  • to vše bude klást na nás všechny zvýšené požadavky ohledně kázně

Věříme, že i přes všechna úskalí, která současný stav přináší, zůstane to podstatné naší LDHV zachováno v neztenčené míře. Zcela otevřeně – uvažovali jsme, zda letos kurz nezrušit. Nakonec jsme se rozhodli „do toho jít“ (roli sehrála i skutečnost, že MŠMT kurz podpořilo na základě grantu významnou finanční částkou) a nenechat si tento neopakovatelný týden vzít. Předpokládáme, že i Vy máte potřebu se po měsících izolace setkat s přáteli, načerpat nové impulzy pro výuku a nasát přátelskou atmosféru. To vše by nám měl kurz nabídnout. Děkujeme lektorskému týmu za podporu a účast!

To je pro tuto chvíli vše. Těšíme se na Vaše přihlášky a podněty. A pokud je to jen trochu možné, dejte o kurzu vědět svým známým a kolegům!

                                                                                                                            Mgr. Šárka Vejvodová a dr. Jan Prchal – organizátoři

V Liberci, 20. května 2020