Doporučujeme

  • EVROPSKÁ PUBLIKACE KE ZVEŘEJNĚNÍ NA WEBU SHV

    EVROPSKÁ PUBLIKACE KE ZVEŘEJNĚNÍ NA WEBU SHV

    Anglicky psaná publikace Perspektivy hudební výchovy na školách po pandemii byla vytvořena jako součást společné práce sítě organizací podporujících hudební výchovu (Asociace hudebních pedagogů). Členem této asociace je také Společnost pro hudební […]

    continue reading →