ČlenstvíPřihláška
 

Cena J. Herdena

Toto ocenění uděluje od roku 2010 Společnost pro hudební výchovu České republiky pod záštitou MŠMT ČR pedagogům a osobnostem umělecké sféry za dlouhodobou úspěšnou pedagogickou a uměleckou činnost v oblasti regionálního školství, za propagování a přínos předmětu hudební výchova po stránce odborné i společenské.

2022

Marko Ivanovič
Petr Kadlec
Marie Mlnaříková
Zdena Zaviačičová
Jana Žižková

2021

Lukáš Hurník
Jaroslav Krček
Josef Krček
Wolfgang Mastnak
Eva Moučková
Alena Tichá

2020

Mgr. Dana Hodačová
Mgr. Svatopluk Matějka
Jitka Molavcová
Doc. PhDr. František Sedlák CSc. in memoriam
Petr Skoumal in memoriam
Jiří Suchý
Jan Vodňanský

2019
Mgr. Jindřiška Bohatová 
Mgr. Marie Nováková
Zdeněk Svěrák
Jaroslav Uhlíř

U příležitosti 85. výročí založení SHV převzali v rámci konference Hudební výchova pro III. tisíciletí v Ústí nad Labem za zásluhy o českou hudební výchovu děkovné listy
Prof. Belo Felix (Slovensko)
Mgr. Gabriela Füssyová, DiS.art (Slovensko)  Prof. PhDr. Eva Jenčková
doc. PaedDr. Miloš Kodejška, CSc. doc. PaedDr. Vladimír Kuželka
Prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc. (Slovensko)  PhDr. Věra Sokolová
PhDr. Stanislav Tesař
PaedDr. Alena Tichá, Ph.D.

2018
Přemysl Kočí PhDr.
Jarmila Kotůlková
PaedDr. Anna Velanová

2017
Ida Kelarová
Mgr. Pavel Kratochvíl
Prof. Eva Kröschlová
Irena Kršková

2016
doc. PaedDr. Anna Kobrlová, CSc.
emeritní prof. PhDr. Vlastimil Kobrle, CSc.
PaedDr. Lenka Pospíšilová
Jana Sečanská

2015
Prof. Belo Felix (Slovensko)
Karel Horňák
Eva Štrausová

2014
Hana Halíková
Jitka Špittová
Miroslav Střelák
Prof. Mgr. art. Irena Medňanská, PhD. (Slovensko) 
Alberto Alvarado Reyes (Mexiko)

2013
Božena Viskupová
prof. PhDr. Tomáš Fiala, CSc.
Mgr. Jaroslav Koutský
PhDr. Petr Jistel, in memoriam

2012
Prof.PhDr. Josef Říha
Mgr. Adolf Škarda

2011
Mgr. Věra Číhalová
Pavel Jurkovič

2010
Mgr. Jaroslav Číhal