ČlenstvíPřihláška
 

Jak uhradit poplatky

Přihláška nabízí několik možností. Kurzovné je nutno uhradit ve všech případech bezhotovostně na základě zaslané faktury. 

Pokud budete nuceni svou účast na kurzu zrušit, bez storno poplatku 200,-Kč je to možné do 25. července.

Pokud bude za Vás kurzovné či nějakou část platby hradit zaměstnavatel, je nutno vyplnit veškeré fakturační údaje, včetně IČO! 

  • Pokud požadujete úplné ubytování a stravování, uhradíte po obdržení faktury 7 220,- Kč. PLATBA – A – KOMPLET: kurz., ubyt., strav. 7 220,- Kč, samoplátci 6 220,- Kč
  • Pokud požadujete pouze ubytování, uhradíte po obdržení faktury 5 840,- Kč. PLATBA – B – ČÁST.: kurz., ubyt. 5 840,- Kč, samoplátci 4 840,- Kč
  • Pokud požadujete pouze stravování, uhradíte po obdržení faktury 5 680,- Kč. PLATBA – C – ČÁST.: kurz., strav. 5 680,- Kč, samoplátci 4 680,- Kč
  • Další možností je úhrada čistého kurzovného (pokud nepožadujete ubytování a stravování). PLATBA – D – ČÁST.: kurz. 4 300 Kč, samoplátci 3 300 Kč

Vše přehledně v tabulce:

Druh platbyUbytováníStravováníInformace
PLATBA Aúplnéúplné7 220,- Kč
samoplátci 6 220,- Kč.
PLATBA Búplné5 840,- Kč
samoplátci: 4 840,- Kč
PLATBA Cúplné5 680,- Kč
samoplátci 4 680,- Kč
PLATBA D4 300,- Kč
samoplátci 3 300,- Kč