ČlenstvíPřihláška
 

Výzva Asociace učitelů HV

Současná situace ve školách se samozřejmě projevuje i na výuce hudební výchovy, předmětu, který chápeme jako činnostní, “kontaktní” a jehož přidanou hodnotou je právě prvek socializační, který kolektivně realizované a prožívané setkávání se s hudbou přináší. Přístup k výuce hudební výchovy se liší od školy ke škole: od úplného upuštění od výuky “výchov” jako takových přes sledování hudby na internetu po distanční a on-line výuku v maximální míře, kterou situace umožňuje. Bude nepochybně velmi užitečné zkušenosti z druhého pololetí zjišťovat, sumarizovat a vyvodit určité závěry – i vzhledem k současně pozastavené, nicméně probíhající reformě RVP. ČŠI zcela jistě školy a pedagogy osloví. Na našich stránkách zveřejňujeme dva materiály Asociace učitelů hudební výchovy, platformy, se kterou jsme dosud blíže nespolupracovali, ale která staví na shodných principech a sleduje stejné cíle jako Společnost pro hudební výchovu ČR. Budeme rádi, když jejich materiálům budete věnovat pozornost a vyplníte i dotazník, který AUHV připravila. Jan Prchal, předseda SHV ČR

 
 

More Posts in Aktuality

 
 

Share this Post