ČlenstvíPřihláška
 

Léto budiž pochváleno … aktuálně červenec 2020

S tímto sloganem mne vždy touto dobou oslovoval Pavel Jurkovič, když jsem jej zval na Letní dílnu hudební výchovy, tehdy do Liberce. Nezbývá, než s ním souhlasit – jsem přesvědčen, že jsme se letos na prázdniny těšili více než v minulosti, po hektickém období učení/neučení hudební výchovy na dálku se nelze ani divit. Jedno je už nyní jisté – něco (doufejme, že ne všechno) bude jinak. V nastávajícím období bude nutné zkušenosti ze druhého pololetí školního roku rozebrat, zhodnotit, vyvodit závěry a navázat na to pozitivní, co i toto období jistě přineslo. Otazníků je celá dlouhá řada – výukou sborového zpěvu počínaje a socializační funkcí uměleckého vzdělávání obecně konče. Vzhledem k probíhající (?) revizi RVP bude důležité být ve střehu, aby hudební výchova jako povinný předmět nedoznala újmy. Společnost pro hudební výchovu bude vývoj velmi bedlivě sledovat a pokud budete mít jakýkoli návrh nebo zkušenost, neváhejte s o ně s námi podělit!

Je malým zázrakem, že se uskuteční 31. ročník Letní dílny HV, letos opět s významnou podporu MŠMT ČR. Věříme, že výše zmíněná tematika bude jedním z “leitmotivů” kurzu. Kurz je zcela naplněn, kapacitu 107 účastníků nelze z hygienických důvodů navýšit. Ze stejných důvodů nebude umožněno kurz pouze navštívit. Přítomnost bude umožněna pouze oficiálně přihlášeným hostům. Pokud máte v úmyslu kurz z jakéhokoli důvodu navštívit, konzultujte svůj záměr s p. Prchalem na renetamusic@seznam.cz. Bez povolení to nebude možné. Přípravy kurzu jsou v závěrečné fázi – pro letošní rok je vytvořeno 8 studijních skupin, pečlivě připravujeme hygienické podmínky a samozřejmě metodické materiály.

I letos budou v průběhu LDHV uděleny Ceny Jaroslava Herdena za dlouhodobý přínos hudební výchově a uměleckému vzdělávání obecně. Dvě ceny budou uděleny in memoriam Františku Sedlákovi a Petru Skoumalovi, dále ocenění převezmou sbormistryně paní Dana Hodačová, paní Jitka Molavcová, pan Svatopluk Matějka, pan Jiří Suchý a pan Jan Vodňanský.

O průběhu kurzu budeme na stránkách informovat. V pondělí 17. srpna proběhne od 20*00 v prostorách ZŠ Jungmannovy sady, Tyršova 93, Mělník členská schůze SHV ČR.

Přejeme příjemné a zdravé letní dny!
Jan Prchal, předseda SHV ČR

 
 

More Posts in Aktuality

 
 

Share this Post