ČlenstvíPřihláška
 

31. Letní dílna hudební výchovy 2020

Tisková zpráva

31. ročník Letní dílny hudební výchovy se uskutečnil ve dnech 15. až 22. srpna 2020 ve vnitřních a venkovních prostorách ZŠ Jungmannovy sady, Tyršova 93 v Mělníku. Realizace projektu byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Výzvy na podporu vzdělávání v regionálním školství a podporu aktivit integrace cizinců na území ČR v roce 2020.  Kurz proběhl plánovaně v rozsahu 60 hodin prezenční formou, na základě vyhodnocení aktuální situace v pátek a v sobotu formou distanční. Účastníci obdrželi osvědčení o absolvování vzdělávací akce, a metodické materiály a pomůcky. Veškeré materiály mají k dispozici v elektronické podobě na speciálně připraveném úložišti. Zároveň mají v rámci distančního vzdělávání možnost konzultací s lektory, kterou zprostředkovává předseda SHV ČR. Veškeré společné akce byly realizovány ve venkovních prostorách školy, v případě koncertu mladého houslového virtuoza Daniela Matejči v tělocvičně školy za dodržení hygienických opatření, včetně použití roušek. Výuka studijních skupin probíhala ve větraných a pravidelně dezinfikovaných učebnách.

Kurzu se zúčastnilo 103 pedagogů z různých typů škol všech segmentů našeho školství od předškolního vzdělávání po střední školy a ZUŠ, z nichž více než třetina byla na kurzu poprvé. V rámci hygienických opatření bylo vytvořeno více méně početných skupin, pro pedagogy bez předchozího odborného vzdělání skupina speciální. Šestnáctičlenný lektorský tým připravil širokou škálu podnětů, didaktických situací, metodických postupů, úprav pro vokální a instrumentální činnosti a motivačních kvízů a prezentací. Velká pozornost byla věnována distanční formě vzdělávání, se kterou se pedagogové byli nuceni vyrovnat v uplynulém období. Této problematice byl věnován i diskuzní panel ve středu 19. srpna odpoledne, kterého se kromě lektorů a frekventantů kurzu zúčastnili i zástupci MŠMT a ČŠI.

V pondělí 17. srpna proběhla členská schůze SHV ČR a večer proběhlo seznámení s projektem Charanga. Ve večerních blocích se pedagogům představil jeden z nejvýraznějších talentů houslové hry u nás Daniel Matejča, který m.j. za klavírního doprovodu Maxima Birjucova přednesl 1. houslový koncert Sergeje Prokofjeva, se kterým se zúčastní v sobotu 12. září finále soutěže Concertino Praga v Rudolfinu za doprovodu SOČR. Středečnímu večeru dominovala zajímavá přednáška  Psychopatologie slavných hudebních skladatelů prof. MUDr. Cyrila Höschla DrSc. FRCPsych.

Společnost pro hudební výchovu každoročně uděluje čestné ocenění Cena Jaroslava Herdena. Za rok 2020 je převzali pedagogové a sbormistři Dana Hodačová a Svatopluk Matějka z Mostu, cenu udělenou in memoriam Františku Sedlákovi jeho dcera Hana Váňová. Cena byla udělena Petru Skoumalovi in memoriam a Janu Vodňanskému, a nezapomenutelným zážitkem pro všechny přítomné bylo předání ocenění Jitce Molavcové a Jiřímu Suchému.

Hudební vzdělávací kurz Letní dílna hudební výchovy patří po léta k nejprestižnějším a nejinspirativnějším akcím tohoto druhu u nás a je potěšitelné, že se přes složitou situaci uskutečnil i letos. Poděkování patří všem organizátorům a MŠMT ČR.

Jan Prchal, předseda SHV ČR

 
 

Share this Post