ČlenstvíPřihláška
 

Novosvětská z Rudolfina

Milé paní učitelky a milí páni učitelé, srdečně Vás zdravím na začátku nového školního roku / nové sezóny.

Těšili jsme se, že se s Vámi, Vašimi žáky a studenty setkáme na koncertech a workshopech, bohužel okolnosti tomu příliš nepřejí. Avšak bude-li z Vaší strany zájem a pokud to epidemiologická situace dovolí, plánované pořady připravíme.

Dovoluji si Vás alespoň pozvat ke sledování jednoho našeho programu z května 2019. Videozáznam komentovaného koncertu z cyklu Čtyři kroky do nového světa, na němž zazněla symfonie „Z Nového světa“ v podání České studentské filharmonie, dirigenta Marka Ivanoviće a průvodce Petra Kadlece, věnujeme jejímu autorovi Antonínu Dvořákovi k jeho dnešním 179. narozeninám.

Nahrávka je k dispozici na youtube (lze zapnout i titulky v angličtině) a sdílíme ji také na Facebooku.

Přeji Vám pevné zdraví a těším se na setkání v Rudolfinu.

Jindra Křivonosková

Oddělení vzdělávacích programů

 
 

More Posts in Aktuality

 
 

Share this Post