ČlenstvíPřihláška
 

Výuka (opět) bez hudební výchovy?

Jistě jste se doslechli, že by se výuka v následujícím období měla obejít mimo jiné i bez hudební výchovy. Skutečností zůstává, že tento přístup s pedagogy nikdo nekonzultoval a je hořkou skutečností, že hudební výchova (jakož i jiné “výchovy”) nejsou vnímány jako předměty hlavní, profilové či jak tomu budeme říkat. Zmiňovat, že tyto termíny vyhláška ani zákon neznají, je zbytečné. Společnost pro hudební výchovu ČR podporuje postoj Asociace učitelů hudební výchovy a s jejím názorem se ztotožňuje. Zveřejňujeme otevřený dopis zaslaný 29. září ministrovi zdravotnictví ČR panu Romanu Prymulovi.

PaedDr. Jan Prchal, předseda SHV ČR a lektorský tým SHV ČR.

HUDEBNÍ VÝCHOVA NENÍ JEN ZPĚV
Otevřený dopis Asociace učitelů hudební výchovy k návrhu dočasně zrušit vyučování hudební výchovy

Vážený pane ministře,
obracíme se na Vás v souvislosti s aktuálním návrhem zrušit dočasně výuku hudební výchovy na českých školách. Vaši snahu eliminovat nebezpečí šíření nákazy ve školách podporujeme, ve shodě s hudebními odborníky však považujeme plánované řešení za nešťastné a nadbytečné. Moderní hudební výchova nepředstavuje pouze zpěv. Předmět zahrnuje širokou škálu aktivit a forem práce jako je poslech a reflexe hudby, hra na hudební nástroje, výuku hudebních dějin a teorie, které lze stejně jako v ostatních předmětech provozovat s ústy i nosem zakrytými rouškou.
Při zhoršení epidemiologické situace není pro učitele problém využít při výuce některou z uvedených činností a zpěv odložit na dobu, kdy akutní rizika pominou. Z hlediska vzdělávání jde pouze o dílčí, prozatímní změnu, kterou vzdělávací obsah předmětu ani kvalita výuky zásadně neutrpí. Podobně jsme ostatně postupovali i v případě jarní distanční výuky.
Jsme přesvědčeni, že i v současné komplikované době má hudební výchova ve vzdělávacím systému své nezastupitelné místo. Pokud naše školství nechce pod tlakem okolností rezignovat na své poslání vychovávat komplexně vybavenou osobnost člověka, včetně jeho emoční, kreativní a sociální stránky, ponechme hudební výchově prostor formovat žáka prostřednictvím výše zmíněných činností, z nichž řadu lze realizovat i distanční formou. I díky tomu může škola zůstat živým společenstvím žáků a učitelů, které stmelují společné zážitky, vztahy a zájmy. Jsme přesvědčeni, že rušení estetických předmětů, byť jen dočasně, bude mít pro naše žáky a pro celý školský systém neblahé důsledky.

PhDr. Milan Motl, Ph.D
Asociace učitelů hudební výchovy

 
 

More Posts in Nezařazené

 
 

Share this Post