ČlenstvíPřihláška
 

Letní dílna hudební výchovy 2020 – Mělník

Jiří Holubec

V druhé polovině srpna uspořádala Společnost pro hudební výchovu České republiky již jednatřicátý ročník týdenní Letní dílny hudební výchovy.  Je určena všem pedagogům, kteří vyučují hudební výchovu v mateřských školách, na prvním i druhém stupni základních škol, a také na středních i základních uměleckých školách. Více než stovka učitelů z celé republiky se sjela do Mělníka, kde se na Základní škole Jungmannovy sady konala dílna již popáté. V letošním roce se opět dočkala významné finanční podpory MŠMT, což se pozitivně odrazilo v široké nabídce témat a činností.

Dílna se konala od 15. do 21. srpna a každý den byl naplněn množstvím hudebních aktivit. Dopoledne    byli její  účastníci rozděleni do osmi skupin (jedna z nich byla určena i pro ty, kteří z různých důvodů učí hudební výchovu a nejsou aprobováni) a absolvovali tři semináře-dílny, odpoledne se účastnili zpěvu ve sboru a hry v orchestru, pak následovaly oblíbené výběrové kroužky a po večeři ještě večerní program.  S ohledem na zvýšené hygienické nároky se sborové zpívání konalo vždy ve venkovních prostorách v dostatečných rozestupech, orchestrální hra probíhala v dobře větrané a průběžně dezinfikované tělocvičně školy.

V dopoledních seminářích-dílnách se vystřídalo 17 lektorů (jsou uvedeni v závorkách), kteří nabídli zúčastněným pedagogům široké spektrum aktivit týkajících se:

 • instrumentálních činností v hodinách Hv (Vladimír  Fiedler, Michal Ratislav)
 • využití počítačových technologií v distančním vyučování hudební výchovy (Martin Grobár)
 • hudebně pohybových činností (Hana Novotná)
 • úprav skladeb pro výuku hudby (Jiří Holubec)
 • dalších možností výkladu dějin hudby na školách (Vladimír Hrdina)
 • výroby netradičních hudebních nástrojů (Jaromír Synek)
 • hlasové výchovy (Alena Tichá)
 • hry na ukulele (Petr Zeman)
 • dirigentských sborových technik (Dagmar Zemánková)
 • využití looperu v hudební výchově a při sborovém zpěvu (Luboš Hána)
 • aktivizujících činností pří výuce Hv a hudební nauky na ZUŠ (Jiřina Jiřičková)
 • využití her při výuce hudební výchovy (Jakub Kacar)
 • činností využitelných při projektovém vyučování i v běžných hodinách Hv na ZŠ (Lenka Pobudová)
 • populární hudby v hodinách Hv a aktivního a aktivizačního poslechu hudby  (Jan Prchal)
 • netradičních forem výuky hudební výchovy zaměřených na celkový rozvoj hudebnosti žáků (Rafaela Drgáčová)
 • vztahu učitel hudební výchovy-žák, přeneseně vztahem mezi „hercem a jeho publikem“ (Marie Hánová)

Je skutečně velmi těžké popsat jedinou větou, krátkým slovním spojením či výrazem obsah a průběh jednotlivých vyučovacích bloků.  To, co bylo seminářům s různým zaměřením společné, byly především aktivní činnosti, tedy to, co je na hudební dílně nejpodstatnější!

Odpoledne bylo tradičně vyplněno třemi hlavními aktivitami: sborovým zpěvem, hrou v orchestru a výběrovými kroužky. Smíšený pěvecký sbor vedla Dagmar Zemánková, jeho repertoár se skládal z klasických i současných skladeb sborového repertoáru doplněných písněmi z oblasti populární hudby.  Orchestr, který řídil Michal Ratislav, byl složen jak z klasických nástrojů (flétny, klarinet, saxofony, lesní roh, smyčcové nástroje, bicí nástroje, perkuse), tak i z nástrojů, které v orchestru tak často nenajdeme (akordeon, kytary, keyboardy). Obsazení orchestru na letní dílně se totiž vždy řídí zásadou: „každý, kdo si chce zahrát, tak si zahraje; nějaký nástroj se vždycky najde“.

Po orchestru a sboru přišly na řadu výběrové kroužky. Letos jich bylo v nabídce deset a účastníky lákaly na tato témata:

 • Instrumentální činnosti v hudební výchově-praktické muzicírování (Vladimír Fiedler)
 • Vytváření profesionálních pracovních listů pro výuku hudební výchovy a hudební nauky

Základní a pokročilé dovednosti při uplatnění tabletu Apple-iPad z pohledu učitele hudební výchovy a hudební nauky (Martin Grobár)

 • Metodika výuky doprovodné kytary- doprovody populárních i lidových písní v běžné výuce Hv (Luboš Hána)
 • Line Dance – nové ukázky tanečních stylů na moderní populární hudbu pro výuku všech věkových kategorií (Hana Novotná)
 • Hra na klavír podle akordických značek  (Jiří Holubec)
 • Orffohraní- metodika hry na melodické Orffovské nástroje pro začátečníky (Jiřina Jiřičková)
 • Hra na boomwhackers (Jakub Kacar)
 • Nebojte se Sibelia! – práce s notačním programem (Jan Prchal)
 • Paličkování- výroba vlastních paliček pro hru na bicí i netradiční nástroje (Jaromír Synek)
 • Komorní vokální skupiny (Dagmar Zemánková)

Večerní programy měly různou náplň. Na prvním z večerů se mohli účastníci letní dílny seznámit s hudebně výchovnou digitální on-line platformou Charanga, kterou přijel představit kompletní projektový tým: Kateřina Korcová a Lubor Bořek junior i senior.  Další večer byl vlastně komorním koncertem, na kterém vystoupil za klavírního doprovodu Maxima Birjucova mladý český houslový virtuóz Daniel Matejča, vítěz Mezinárodní Telemannovy houslové soutěže Poznaň 2020.  Jeho výkon byl po zásluze odměněn dlouhotrvajícím potleskem. Velmi zajímavá přednáška prof. Cyrila Höschla, která vyplnila další večer, byla věnována psychickým problémům a nemocem slavných skladatelů ve vztahu k jejich tvorbě. 

Tradiční součástí letní dílny hudební výchovy je předávání Ceny Jaroslava Herdena, kterou od roku 2010 uděluje Společnost pro hudební výchovu pod záštitou MŠMT. Cena je předávána pedagogům a osobnostem umělecké sféry za dlouhodobou pedagogickou a uměleckou činnost v oblasti regionálního školství a za propagaci a přínos předmětu hudební výchova. Cena byla letos udělena Dagmar Hodačové, Svatopluku Matějkovi, Františku Sedlákovi in memoriam, Petru Skoumalovi in memoriam, Janu Vodňanskému, Jiřímu Suchému a Jitce Molavcové.

Cenu osobně převzali Dana Hodačová, Svatopluk Matějka, Hana Váňová, dcera Františka Sedláka, Jitka Molavcová a Jiří Suchý. Oba posledně jmenovaní nezůstali nic dlužni pověsti vynikajících hereckých a pěveckých osobností. Po předání cen předvedli několik skladeb a capella a později si zazpívali i s účastníky kurzu a s kapelou složenou z frekventantů i lektorů. 

Na závěr je třeba poděkovat nejen řediteli ZŠ Jungmannovy sady PaedDr. Daliboru Ullrychovi  za možnost zorganizovat kurz v jeho škole, ale hlavně vedoucímu lektorovi Janu Prchalovi a pedagožce Šárce Vejvodové za vedení kurzu a jeho přípravu, a to jak po stránce odborné, tak i po stránce organizační.

Příští dílna by se měla konat v druhé polovině srpna 2021 opět v Mělníku, ovšem v současné složité a nepřehledné době lze jen těžko konání akce tohoto rozsahu garantovat – i letošní ročník lze označit za malý zázrak. V každém případě se bude SHV ČR o uspořádání 32. ročníku LDHV maximálně snažit a již nyní se těšíme na další účastníky, kteří do Mělníka přijedou. Podrobnější informace najdete na stránkách shvcr.cz.

 
 

More Posts in Nezařazené

 
 

Share this Post