ČlenstvíPřihláška
 

LDHV 2021 proběhla úspěšně

V pátek 20. srpna skončil vydáním osvědčení 32. ročník Letní dílny hudební výchovy, týdenní kurz pro učitele hudební výchovy. Z důvodu epidemických opatření byl počet účastníků snížen na téměř polovinu běžného počtu, který kurz mívá – tedy na 60 účastníků. K nim nutno připočíst 15 pedagogů, kteří se zúčastnili na on-line platformě. Kurz akredituje MŠMT a patří k nejprestižnějším akcím tohoto druhu u nás. Letošní ročník byl ve znamení změn – tou nejmarkantnější byl přesun kurzu z malebného Mělníku do Ústí nad Labem. Podle odezvy účastníků i lektorů to byl krok správný – Pedagogická fakulta UJEP poskytla velkoryse veškeré potřebné prostory, ubytování na kolejích a stravování v menze bylo bezproblémové a nově vybudovaný kampus je nádherný. Obsahově doznal kurz drobných změn (např. klasicky pojatý orchestr a sbor byl nahrazen projektem Kalendárium), struktura jednotlivých dnů však zůstala nezměněna.

Nejdůležitější na kurzu jsou ovšem účastníci a lektoři. Všichni byli skvělí a atmosféra tomu odpovídala. K ní přispěli i hosté – písničkář Michal Horák, vynikající Císař Jazz Band z Klatov, perkusista a performer Jiří Bouda a zlatým hřebem byla středeční přednáška prof. Cyrila Höschla. V neděli večer byla tradičně předána ocenění za dlouhodobý přínos hudební výchově Cena Jaroslava Herdena. Za rok 2021 ji převzala sbormistryně paní Eva Moučková z Kladna, paní Alena Tichá, skladatel, popularizátor a šéfredaktor ČRo D dur a Jazz pan Lukáš Hurník a pedagog a mezinárodně uznávaná osobnost pan Wolfgang Mastnak, působící v Mnichově a Pekingu. Ten na kurzu působil i jako lektor. Pánům Jaroslavu Krčkovi a Josefu Krčkovi ocenění předáme na nejbližším koncertu souboru Musica Bohemica.

Účastníci mohli zažít a prožít různé přístupy k aktivně a činnostně pojímané hudební výchově na všech stupních našeho školského systému a do školní praxe odjížděli s “dobitými baterkami”, vybaveni množstvím didaktických a hudebních materiálů a s chutí si vše s dětmi vyzkoušet. Doufejme, že budou mít dostatek příležitostí!

V rámci odpoledních programů měli účastníci prostor pro diskuze a sdílení vlastních zkušeností a materiálů a v neposlední řadě pro nákup notového materiálu vydavatelství Radioservis. Uprostřed týdne se uskutečnil za přítomnosti zástupců MŠMT a ČŠI diskuzní kulatý stůl na aktuální témata – proces revizí RVP oblasti Umění a kultura a (ne)výuka HV v době distančního vzdělávání i v období vyučování prezenčního. Nutno přiznat, že zkušenosti ze škol jsou spíše negativní a přístup vedení škol bych v mnoha případech nazval ve vztahu k výchovným předmětům za skandální.

Vedení SHV ČR seznámilo účastníky i s Hudební olympiádou ČR, jejíž finále proběhne v únoru 2022 v Praze a podporou, které se pedagogům a žákům dostane ve fázi přípravy formou on-line setkání, ve kterých chce SHV v začínajícím školním roce pokračovat.

Po organizační stránce byl kurz (opět) perfektně připraven, za což děkuji především paní Šárce Vejvodové, dále paní Aleně Veverkové, panu Jakubu Kacarovi a v neposlední řadě panu Martinu Grobárovi, který měl na starosti technické a zvukové zajištění. Velké poděkování patří již zmíněné Pedagogické fakultě UJEP a osobně panu děkanovi Jiřímu Škodovi a Katedře hudební výchovy a její vedoucí paní Ivaně Ašenbrenerové.

Na kurzu byla dodržována veškerá pravidla pro realizaci činností ve vnitřních prostorách a jsme velice rádi, že i po stránce zdravotní dopadl kurz na jedničku. Pokud mohu hodnotit osobně – fyzicky vyčerpávající a duševně nesmírně osvěžující a obohacující týden.

Jan Prchal, předseda SHV a hlavní organizátor LDHV

Účastníci a lektoři 32. ročníku LDHV v Ústí nad Labem v kouzelném amfiteátru univerzitního kampusu

 
 

Share this Post