ČlenstvíPřihláška
 

EuDaMus se vydařil!

S velkým potěšením se můžeme podělit o zjištění, že se Mezinárodní den hudební výchovy v Čechách a na Moravě … vydařil! Ještě stále posíláte své dojmy, fotografie a videa, která dokumentují skvělou atmosféru a přijetí hudebních aktivit, které jste se svými žáky, studenty a kolegy připravili. Potěšující je zejména zjištění, že vstřícná k EuDaMu byla vedení škol – to je totiž pro hudební výchovu klíčové! Pojetí a uchopení této příležitosti byla velmi různorodá, což je dalším pozitivem. Na některých školách jste se sešli o velké přestávce a společně si zazpívali, jinde jste připravili pro školu koncert a společně zanotovali píseň Together, na Katedře HV PF UJEP v Ústí nad Labem se v pravé poledne sešli všichni studenti a pedagogové k hodinovému společnému zpívání a muzicírování, ZŠ a ZUŠ Jabloňová v Liberci připravila celodenní projekt, během kterého mohli všichni žáci navštívit tři hodinové dílny, ve kterých se propojila hudba s ostatními předměty – fyzikou, zeměpisem, dějepisem, českým i cizími jazyky, pracovními činnostmi a výrobou netradičních hudebních nástrojů … Nechyběl ani tanec a orchestr.

A co je vůbec nejsympatičtější? Jak se ukazuje, v mezinárodním kontextu jsme podle všeho jedničky – posuďte sami na tomto odkazu: https://padlet.com/eas_music/eudamus22

Velké poděkování patří všem, kdo pro Českou republiku EuDaMus 2022 iniciovali a připravili a pochopitelně všem pedagogům a mladým muzikantům a zpěvákům. Mělo a má to smysl!

Jiřina Jiřičková & Martin Grobár & Jan Prchal za SHV ČR

 
 

More Posts in Nezařazené

 
 

Share this Post