ČlenstvíPřihláška
 

Jsme v cílové rovince

Zítra proběhneme cílovou páskou a další kolo budeme mít za sebou … Kolo bylo opět poněkud nestandardní, museli jsme se potýkat s řadou nástrah, ale nakonec jsme obstáli. I tak bychom mohli okomentovat konec právě končícího školního roku. Výuka nejen uměleckých předmětů utrpěla z důvodu covidových restrikcí, ale koncertování se na jaře rozeběhlo a nepochybně nám přinášelo mnoho radosti. Konec února byl poznamenán ruskou agresí na Ukrajině, k tomu vyjádřili svůj postoj účastníci, pedagogové i porotci 3. ročníku Hudební olympiády ČR už v sobotu 25. února. Hudební olympiáda přinesla opět skvělé výkony soutěžících a příjemnou atmosféru s pocitem, že vítězi jsou vlastně všichni zúčastnění. Ti, kteří byli vybráni do mezinárodního kola, které se uskutečnilo on-line ve Slovinsku, získali bronzová pásma a skvěle tak reprezentovali výsledky našeho obecného hudebního vzdělávání.

Březnový mezinárodní den hudební výchovy EuDaMus byl pro všechny, kteří se k němu připojili, silným impulzem a je potěšující, že české školy patřily v rámci Evropy k nejaktivnějším. Velký dík!

Společnost pro hudební výchovu se aktivně účastnila mezinárodních konferencí, on-line setkání a především dění spojeného s revizí RVP. Připomínkovala výstupy panelu MŠMT a zdůraznila nutnost zavedení kulturní klíčové kompetence – Kulturní povědomí a vyjádření. Velmi úzce jsme spolupracovali s Asociací učitelů HV a opět se ukázalo, že koordinovaný a jednotný postup může být velmi efektivní. Tato kompetence byla nakonec zařazena – tedy přesněji řečeno: panelem přislíbena.

Z pověření MŠMT připravuje NPIČR pracovní týmy pro další fázi revize RVP. V užší pracovní skupině pro HV bude mít SHVČR dvě zástupkyně, což je skvělé a potvrzuje to skutečnost zmíněnou výše.

Připravili jsme i další ročník Letní dílny hudební výchovy – již třiatřicátý! Hostit ji bude opět Katedra HV PF Ústí nad Labem a stále máte možnost se přihlásit. Zejména přivítáme ty, kteří HV vyučují bez předchozího odborného vzdělání. Věřte, že opravdu pomůžeme.

Závěrem vám chceme popřát klidné a především zdravé léto k načerpání sil a pedagogického optimismu. A pokud jej budeme společně čerpat na LDHV, bude to skvělé! Vždy na tomto místě opakuji slova Pavla Jurkoviče: Léto budiž pochváleno!

Jan Prchal za SHVČR

29. června 2022

 
 

More Posts in Nezařazené

 
 

Share this Post