ČlenstvíPřihláška
 

Bylo – nebylo v roce 2022 … a co možná bude

S rychle se blížícím koncem turbulentního roku 2022 se sluší ohlédnout a rekapitulovat. Pro mne osobně to byl rok zlomový – po dvaceti letech předsednictví SHV ČR jsem vedení Společnosti předal – dle mého názoru – do rukou nejpovolanějších, paní Jiřině Jiřičkové. Nepochybuji, že v současných bouřlivých a přečasto nepřehledných vodách oblasti Umění a kultura povede Společnost i hudební výchovu obecně tím nejlepším možným směrem. Budu ji v tom ze všech sil podporovat.

Únor přinesl velkou radost a zároveň zděšení. Finále 3. ročníku Hudební olympiády ČR nás opět utvrdilo v přesvědčení, že podporovat tvůrčí úsilí žáků, studentů a pochopitelně jejich pedagogů má hluboký smysl. Atmosféra tohoto klání byla v příkrém kontrastu s neuvěřitelným aktem agrese Ruska vůči Ukrajině. Všichni zúčastnění finále na Gymnáziu a Hudební škole hlavního města Prahy vyjádřili svůj názor zpěvem ukrajinské hymny. Na svém improvizovaném projevu vzápětí bych ani dnes nezměnil jediné slovo.

Březen byl ve znamení prvního, zkušebního ročníku Mezinárodního dne hudební výchovy EuDaMus. Podrobnosti lze nalézt na webu SHV. Příjemné bylo zjištění, že nejvíce škol v rámci zúčastněných států bylo z České republiky. Na naší škole jsme připravili celodenní projekt, který propojil všechny žáky bez ohledu na ročníky a s hudební výchovou našla spojitost většina vyučovaných předmětů.

Letní dílna hudební výchovy se konala letos již po třiatřicáté (!) a její přípravě jsme se věnovali od jara. V Ústí nad Labem bylo opět báječně a „tvořivě“. I po stránce společenské byl velmi: lidský“ a užili jsme si jako za starých časů.

Začátek školního roku zažíváme různě, podle situací na svých školách. Naše škola se v rámci přístavby rozdělila na dvě pracoviště a vše se tím stalo poněkud komplikovanějším. Naštěstí všechno zvládáme a po covidovém půstu jsme diváky a posluchače potěšili řadou koncertů a vystoupení. Mám-li zmínit ty, na které budu dlouho a v dobrém zvláště vzpomínat, pak jsou to dva koncerty Modlitba za demokracii v prostorách libereckých kostelů, na kterých jsme návštěvníkům nabídli v nezvyklých úpravách písně Karla Kryla. Výtěžek obou koncertů byl věnován na pomoc válečným uprchlíkům a já jsem si pouze utvrdil, že odkaz Karla Kryla – ten hudební i historicko-společenský – je stále aktuální. Bohužel.

Velmi mne těší, že i v roce 2022 pracoval Klub didaktiků HV, který sdružuje vyučující didaktiky hudební výchovy na akademických pracovištích. Osobně jsem přesvědčen, že bez kvalitně a efektivně vyučované didaktiky na pedagogických fakultách nemá hudební výchova do budoucna příliš šancí. Říjnové setkání v Olomouci, v krásném, inspirativním a přátelském prostředí mne naplnilo optimismem. A to není v dnešní době málo! Velký dík organizátorům, tedy Evě Kočerové a Jaromíru Synkovi!

Co mne nepřestává zneklidňovat, je průběh a organizace procesu revizí RVP a situace v oblasti Umění a kultura. Celé mi to připomíná pohádku o chytré horákyni: ono se to děje a neděje, ono by to mělo být transparentní, ale zainteresovaní jsou vázáni mlčenlivostí, dle mého názoru bychom měli o problematice diskutovat, ale asi pouze korespondenčně … Jsem přesvědčen, že každý, kdo problematice věnoval čas, trávil hodiny u monitorů na panelech a podobně je udiven, že MŠMT Hlavní směry vzalo pouze na vědomí, takže: co? Čekám vysvětlení od garantů z NPI. Řekl bych tak: připustíme-li, že méně je někdy více, pak bylo v procesu revize v roce 2022 dosaženo maxima.

V žádném případě nechci, aby můj text vyzněl pesimisticky nebo poraženecky, jsem i po 40 letech nepřerušené praxe bytostným pedagogickým optimistou. Za léta, která jsem strávil mezi hudebními pedagogy, jsem zjistil, že drtivá většina z nich jsou – slovy pana profesora Tomáše Janíka z Brna – kurikulu odolní učitelé, takže pokud nám hudební výchovu jako předmět nikdo nevezme, o její fungování nemám obavy. SHV ČR tomu bude jako dosud pomáhat všemi způsoby. Na webových stránkách jsme vyvěsili optimistickou PFku, já zde připojuji ještě jednu, řekněme realistickou.

Do roku 2023 především zdraví, optimismus a aby byl Goliáš co nejdříve obloupen!

Srdečně

Jan Prchal, člen vedení a Kolegia SHV ČR

 
 

More Posts in Nezařazené

 
 

Share this Post