ČlenstvíPřihláška
 

Vox populi, vox Dei?

Nevím, zda je úplně správné použít tuto latinskou frázi v kontextu procesu revize RVP, konkrétně v oblasti Umění & kultura, ale jestliže je proklamována transparentnost a možnost vyjádřit se, tak to možná “sedí” i s tím otazníkem.

Nechci současnou situaci, nyní i medializovanou, komentovat, pouze bych rád upozornil na rozhovor s mým kolegou, učitelem hudební výchovy z praxe a jeho pohledem na danou problematiku. Je zcela totožný s pohledem mým. A pozor – vzhledem k aprílovému datu je to myšleno zcela seriózně!

S přáním příjemných jarních dnů

Jan Prchal

https://www.ucitel21.cz/post/u%C4%8Ditel-by-m%C4%9Bl-b%C3%BDt-zprost%C5%99edkovatelem-p%C5%99%C3%ADle%C5%BEitost%C3%AD-o-hudebn%C3%AD-v%C3%BDchov%C4%9B-s-martinem-mu%C5%BE%C3%ADkem

 
 

Share this Post