ČlenstvíPřihláška
 

Aktuálně k situaci

Vážení přátelé,

nepochybně očekáváte informace ohledně situace spojené se zveřejněním Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání dne 1. února 2021. SHV ČR k němu zaujala stanovisko, které je zveřejněno na našich webových stránkách. Předseda Společnosti byl pověřen oslovením v dokumentu odpovědných osob a institucí. Odpovědi jsme analyzovali, vznesli dotazy k dalším subjektům a sešli se s vedením příslušného odboru MŠMT. Odpovědi na otázku, kdo je autorem oněch redukcí (škrtů) se nám nicméně ze strany NPI ČR nedostalo. V současné době je připraveno další jednání na MŠMT s vedoucími pracovníky MŠMT a NPI ČR. Nepovažujeme za korektní v této chvíli zveřejňovat jakákoli zjištění. Zjištěné skutečnosti po skončení jednání samozřejmě na našich stránkách zveřejníme. V tuto chvíli vás mohu informovat, že:

  • MŠMT ocenilo korektní a důsledný přístup SHV ČR k řešení vzniklé situace a vnímá SHV ČR jako partnera pro další fázi procesu revizí
  • SHV ČR ukončila s NPI ČR spolupráci a odvolala z revizní tříčlenné pracovní skupiny svého zástupce. SHV ČR jako spolupracující subjekt neměla přístup k žádným informacím a to se nemělo změnit ani v další fázi revize do konce roku 2021. Tento postup a nastavení interních procesů NPI ČR je pro SHV ČR naprosto neakceptovatelný.
  • je operováno termíny “malá revize” a “velká revize”. Tyto termíny nebyly uspokojivě vysvětleny a obsahově nedávají SHV ČR smysl.
  • na základě informace v dopisu Mgr. Jaromíra Berana, zástupce náměstka pro řízení sekce vzdělávání, sportu a mládeže MŠMT, 4.j.:MSMT-5414/2021 – 2 z února 2021 lze vyvodit, že školy podle upraveného RVP ZV, účinného od 1.9.2021, jsou povinny vyučovat od 1.9.2023 (I. stupeň) a nejpozději od 1.9.2024 (II. stupeň). Ostatní oblasti kurikula (mimo informatiku) budou aktualizovány v rámci tzv. velké revize. Nicméně se v tomto dokumentu říká, že navržené změny v RVP mimo informatiku jsou dočasné, jedná se o návrhy vypuštění některých témat. Školy mají nadále možnost učit výstupy navržené k vypuštění, pokud tyto výstupy zapadají do konceptu jejich ŠVP a vzdělávání na škole. SHV ČR si tato slova vysvětluje tak, že škola nemusí měnit svůj ŠVP a v HV můžeme nadále zpívat intonačně čistě a rytmicky správně.

SHV ČR v reakci na současnou situaci pořádá společně s Katedrou HV PedF UJEP Ústí nad Labem ve spolupráci s Českou hudební radou při UNESCO ve dnech 23. a 24. dubna mezinárodní on-line konferenci Hudební výchova pro třetí tisíciletí III se zaměřením na tři klíčová témata – Proces probíhající revize RVP ZV – HV | Implementace ICT | Problematika distančního vzdělávání HV. Již nyní vás srdečně zveme. Více informací v dohledné době na webu SHV ČR a webu Konference.

V posledním období SHV ČR vyvíjela velmi intenzivní činnost, která nebyla medializována. Pedagogickou veřejnost mohu s plnou odpovědností ujistit, že SHV ČR dělá vše pro to, aby HV jako předmět neutrpěla – obsahově ani hodinovou dotací. Pokud chcete naše (trvalé) úsilí podpořit, staňte se členy SHV ČR! Pomůžete tím dobré věci.

Jan Prchal, předseda SHV ČR

 
 

Share this Post