ČlenstvíPřihláška
 

Aktuálně k situaci

Vážení přátelé,

nepochybně očekáváte informace ohledně situace spojené se zveřejněním Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání dne 1. února 2021. SHV ČR k němu zaujala stanovisko, které je zveřejněno na našich webových stránkách. Předseda Společnosti byl pověřen oslovením v dokumentu odpovědných osob a institucí. Odpovědi jsme analyzovali, vznesli dotazy k dalším subjektům a sešli se s vedením příslušného odboru MŠMT. Odpovědi na otázku, kdo je autorem oněch redukcí (škrtů) se nám nicméně ze strany NPI ČR nedostalo. V současné době je připraveno další jednání na MŠMT s vedoucími pracovníky MŠMT a NPI ČR. Nepovažujeme za korektní v této chvíli zveřejňovat jakákoli zjištění. Zjištěné skutečnosti po skončení jednání samozřejmě na našich stránkách zveřejníme. V tuto chvíli vás mohu informovat, že:

  • MŠMT ocenilo korektní a důsledný přístup SHV ČR k řešení vzniklé situace a vnímá SHV ČR jako partnera pro další fázi procesu revizí
  • SHV ČR ukončila s NPI ČR spolupráci a odvolala z revizní tříčlenné pracovní skupiny svého zástupce. SHV ČR jako spolupracující subjekt neměla přístup k žádným informacím a to se nemělo změnit ani v další fázi revize do konce roku 2021. Tento postup a nastavení interních procesů NPI ČR je pro SHV ČR naprosto neakceptovatelný.
  • je operováno termíny “malá revize” a “velká revize”. Tyto termíny nebyly uspokojivě vysvětleny a obsahově nedávají SHV ČR smysl.
  • na základě informace v dopisu Mgr. Jaromíra Berana, zástupce náměstka pro řízení sekce vzdělávání, sportu a mládeže MŠMT, 4.j.:MSMT-5414/2021 – 2 z února 2021 lze vyvodit, že školy podle upraveného RVP ZV, účinného od 1.9.2021, jsou povinny vyučovat od 1.9.2023 (I. stupeň) a nejpozději od 1.9.2024 (II. stupeň). Ostatní oblasti kurikula (mimo informatiku) budou aktualizovány v rámci tzv. velké revize. Nicméně se v tomto dokumentu říká, že navržené změny v RVP mimo informatiku jsou dočasné, jedná se o návrhy vypuštění některých témat. Školy mají nadále možnost učit výstupy navržené k vypuštění, pokud tyto výstupy zapadají do konceptu jejich ŠVP a vzdělávání na škole. SHV ČR si tato slova vysvětluje tak, že škola nemusí měnit svůj ŠVP a v HV můžeme nadále zpívat intonačně čistě a rytmicky správně.

SHV ČR v reakci na současnou situaci pořádá společně s Katedrou HV PedF UJEP Ústí nad Labem ve spolupráci s Českou hudební radou při UNESCO ve dnech 23. a 24. dubna mezinárodní on-line konferenci Hudební výchova pro třetí tisíciletí III se zaměřením na tři klíčová témata – Proces probíhající revize RVP ZV – HV | Implementace ICT | Problematika distančního vzdělávání HV. Již nyní vás srdečně zveme. Více informací v dohledné době na webu SHV ČR a webu Konference.

V posledním období SHV ČR vyvíjela velmi intenzivní činnost, která nebyla medializována. Pedagogickou veřejnost mohu s plnou odpovědností ujistit, že SHV ČR dělá vše pro to, aby HV jako předmět neutrpěla – obsahově ani hodinovou dotací. Pokud chcete naše (trvalé) úsilí podpořit, staňte se členy SHV ČR! Pomůžete tím dobré věci.

Jan Prchal, předseda SHV ČR

 
 

More Posts in Nezařazené

 
 

Share this Post