ČlenstvíPřihláška
 

Ke Dni učitelů … a učitelek!

Milé, kolegyně, milí kolegové, vážení přátelé!

Dovolte mi, abych Vám k Vašemu dnešnímu svátku popřál …. především zdraví. V této době, která “vymknuta z kloubů šílí“, je to základní předpoklad k našemu pedagogickému bytí – ať již distančnímu nebo prezenčnímu. Ke zdraví ještě přibalím pedagogický optimismus, který leckdy podstupuje velmi těžké zkoušky, a stále sílící chuť a touhu si společně zamuzicírovat, zazpívat, potkat se. Je potěšující, že podobné tužby mi sdělují i moji žáci a studenti – a to je příslib, který na nás může působit jako svého druhu živá voda.

Chci zároveň poděkovat všem, kteří hudební výchovu v období distančního vzdělávání smysluplně vyučujete a zejména pak těm z Vás, kteří jste hudební výchovu na svých školách obhájili, třeba proti názorům, že bychom její výukou žáky přetěžovali. Jistě nejsem sám, kdo tvrdí, že hudební výchovy je třeba právě v tomto období izolace a sociálního odloučení. Je důležitá. Proto, ale nejen proto, pořádáme společně s Katedrou HV PedF UJEP Ústí nad Labem a Českou hudební radou při UNESCO mezinárodní konferenci, která by měla na tuto skutečnost upozornit a zároveň hudební výchovu bránit před ataky, redukcemi a experimenty institucí, úředníků a odborníků, kteří nás, pedagogy, často přehlížejí. Jste všichni srdečně zváni! Více na webu shvcr.cz.

Pavel Jurkovič říkával: “Léto budiž pochváleno!” Dnes bych jej parafrázoval: “Jaro budiž pochváleno!” Přináší nám oživení, probuzení a činorodost. Přeji Vám toho všeho míru vrchovatou!

Jan Prchal, pedagog a předseda Společnosti pro hudební výchovu ČR

Když výchova, tak hudební! Bude léto 2021 opět pochváleno? Foto z LDHV 2020 v Mělníku

 
 

Share this Post