ČlenstvíPřihláška
 

… a jak dál po konferenci?

DISKUSNÍ ONLINE SETKÁNÍ NA TÉMA HV NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MŠ

Společnost pro hudební výchovu v návaznosti na konferenci Hudební výchova pro třetí tisíciletí III pokračuje v podpoře učitelů HV. Ve spolupráci s Katedrou HV PedF UK Praha v květnu připravuje on-line setkání na aktuální témata – ve středu 5. května se za účasti 40 zájemců uskutečnilo první z nich. Setkáním provázela dr. Jiřina Jiřičková a nabídla tři oblasti diskuze – příklady dobré praxe z (doufejme) končícího období distančního vzdělávání, informace k aktuální situaci v souvislosti se zveřejněnými opatřeními MŠMT a stále nepřehledným a netransparentním průběhem revizí a na závěr výhled na období po prázdninách. Na dotazy odpovídal i předseda SHV ČR Jan Prchal (revize, LDHV 2021) a velmi zajímavé byly vstupy přítomných kolegyň.

Tato setkání jsou přístupná nejširší veřejnosti a je potěšující, že přítomen byl i děkan PedF UK pan Michal Nedělka a zástupkyně dalších společností a asociací. SHV ČR je přesvědčena, že právě dlouhodobá diskuze a podpora vyučujících může přinést zlepšení úrovně výuky HV a zároveň poskytnout tolik potřebnou zpětnou vazbu revizním pracovním skupinám.

Příští setkání věnované HV na II. stupni se uskuteční ve středu 12. května od 18*00. Jste srdečně zváni – vaše názory nás zajímají!

 
 

Share this Post