ČlenstvíPřihláška
 

V centru oprávněného zájmu: didaktika hudební výchovy

V pátek 4. listopadu se uskuteční na Pedagogické fakultě UK Praha v Celetné ulici 13 Konference didaktiky hudební výchovy s mezinárodní účastí. Konference by měla zdůraznit význam didaktiky hudební výchovy jako klíčového předmětu v přípravě budoucích pedagogů a poskytnout inspirativní náměty a podněty pro smysluplně a efektivně vedenou výuku hudební výchovy na různých typech škol.

V sobotu 5. listopadu se tamtéž uskuteční od 9 do 17 hodiny atraktivní tvořivé dílny s domácími i zahraničními (Finsko, Itálie) lektory. Program zakončí koncert folklórního souboru Gaudeamus VŠE a následná diskuze. Srdečně zveme!

 
 

Share this Post