ČlenstvíPřihláška
 

Konference EAS

European Association for Music in Schools (EAS) pořádá ve dnech 18.-21. května 2022 v Srbsku (Bělehrad) 29. hudebně výchovnou konferenci.

Téma konference: Hudba a význam. 

Dílčí tematické sekce:

• smysluplná hudební výchova

• hudba a její možné významy

• hudba a komunikace

• význam hudby a emocí

• hudební identita

• hudební výchova a její význam v komunitě

Deadline pro zasílání abstraktů konferenčních příspěvků: 15. listopad 2021.

EAS nově podporuje regionální hudebně výchovné akce (poskytne příspěvek 600 € a institucionální zaštítění akce).

Nyní vyhlašuje otevřenou výzvu k podávání žádostí o pořádání „regionální akce EAS“ v roce 2022.

EAS chce podporovat akce spojené s „Hudbou ve školách“ v různých evropských regionech, jejichž cílem je oslovit širší evropskou komunitu hudebních pedagogů. Lze uvažovat také o online akcích!

Podmínky:

Akci pořádá právní instituce nebo spolek.

Akce by měla trvat minimálně 2 dny a konat se v roce 2022.

Jedním z jazyků akce je angličtina, takže existuje alespoň jedna celá sekce, která je přístupná hudebním pedagogům po celé Evropě (může být více sekcí v jiných jazycích).

Očekává se vysoce kvalitní obsah související s hlavním zaměřením EAS: ‚Hudba ve školách‘ a ve vztahu k prohlášení o poslání EAS.

Cílovou skupinou akce mohou být: učitelé hudby, školitelé učitelů hudby, studenti, školy, výzkumní pracovníci, tvůrci politik.

Bližší informace zde:

Deadline pro podávání žádostí: 30. listopad 2021.

Doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.

vedoucí Katedry hudební výchovy

národní koordinátor EAS pro ČR

 
 

Share this Post