ČlenstvíPřihláška
 

Léto budiž pochváleno … a prázdniny zejména!

Vážení přátelé, parafrází průpovídky Pavla Jurkoviče bych vám chtěl popřát klidné a zdravé léto. Jistě nejsem jediný, kdo cítí, že tentokrát potřebuje “vydechnout” více než kdy v minulosti. Končící školní rok byl náročný v několika rovinách. Tou první byla nepochybně distanční forma výuky, která zejména v uměleckých oborech prověřila kreativitu a pevnou vůli pedagogů to “nepustit”. Smutným faktem zůstává, že na mnoha školách se hudební výchova on-line nevyučovala a nejsmutnějším zjištěním je, že řada dětí vlastně téměř rok neměla žádnou hudební výchovu. To jde na vrub ředitelů příslušných škol i MŠMT, které se samo hudební výchovy nezastalo – to až po výzvě Asociace učitelů hudební výchovy na podzim a výzvě SHV ČR po nástupu do škol v posledních měsících školního roku. V této složité době pro mne “kudlou do zad” bylo zveřejnění Opatření ministra školství … 1. února. Tomuto tématu jsme se věnovali a zcela jistě věnovat budeme i nadále. Snahou a zájmem všech soudných pedagogů je uvést situaci do normálního stavu, protože zásahy tzv. malé revize jsou v našem oboru naprosto absurdní a neodůvodnitelné. Dodnes nikdo nenašel odvahu se k oněm neodborným zásahům přihlásit, ale je zřejmé, odkud vítr vane. Alarmujícím může být, že tito autoři se budou nepochybně výrazně podílet i na velké revizi. Proto: bděme! Nedopusťme další oslabování oblasti Umění a kultura, již tak o hodinu okleštěné.

SHV ČR vyvíjela a vyvíjí značné úsilí, aby škody takto napáchané měly co nejmenší dopad. Zmíním zde pouze mezinárodní on-line konferenci Hudební výchova pro třetí tisíciletí III, kterou jsme uskutečnili v dubnu v Ústí nad Labem. Videozáznamy jsou připraveny ke zveřejnění a sborník je ve fázi realizace. Úsilí SHV ČR se nicméně orientuje na zvýšení prestiže hudební výchovy ve školách, což považujeme za zcela zásadní. Pokud bude předmětu vyučováno neodborně, nekompetentně a nezajímavě, ani sebelépe koncipované dokumenty nic nezmohou. I nadále plánujeme pravidelná on-line setkání pedagogů všech stupňů našeho vzdělávacího systému, k akreditaci připravujeme cyklus víkendových workshopů pro začínající pedagogy a ty, kteří učí hudební výchovu bez předchozího vzdělání. V srpnu jsme se i přes “nepřízeň osudu” rozhodli uspořádat (již) 32. ročník Letní dílny hudební výchovy. Hostitelem bude Ústí nad Labem. Stále ještě máme místo pro prvopřihlášené a pedagogy bez předchozího vzdělání – a věřte, pomůžeme!

Příjemným zjištěním pro mne bylo, že se děti do školy těšily, že jim citelně chybělo zpívání a že si často uvědomily, že hudba jim v době odloučení může pomoci. Doufejme, že tedy opět budeme moci zpívat, vždyť dokud se zpívá, ještě se neumřelo. Příjemným zjištěním pro některé z vás může být informace, že příprava Hudební olympiády ČR pro vaše žáky a studenty je v plném proudu a jistě i to, že SHV ČR je zapojena v mezinárodním kontextu do přípravy Dne hudební výchovy.

Dnes je sto dnů do voleb. Velmi bych si přál, aby další z nich vzešlá politická reprezentace byla reprezentací kulturní – a ta by si měla oblast Umění a kultura hýčkat. Tak uvidíme, bude to i na nás.

Užijme si léta, načerpejme energii i pedagogický optimismus a přijeďme si dobít baterky na LDHV do Ústí nad Labem. Vydechněme si, abychom se mohli řádně nadechnout a na obranu hudební výchovy se důrazně ozvat!

Srdečně

Jan Prchal, předseda SHV ČR

 
 

Share this Post