Month: January 2022

  • Photo by Pixabay on Pexels.com

    Jaký byl rok 2021?

    Je zcela běžné, že se s koncem roku ohlížíme a pro dny příští zaznamenáváme to, co považujeme za důležité z toho, co se nám podařilo i co se nám … nepodařilo. […]

    continue reading →