ČlenstvíPřihláška
 

Možnost připomínkování současného stavu revize RVP již jen do 21. dubna!

Fáze připomínkování panelem MŠMT zveřejněných materiálů končí již 21. dubna. Oblasti Umění a kultura se opět nedostává prostoru, který si zasluhuje a avizovaná a námi dlouhodobě požadovaná klíčová kulturní kompetence nebyla zařazena, ačkoli na posledním panelu ve výčtu klíčových kompetencí uvedena byla. Čím více bude připomínek k této skutečnosti, tím větší je naděje, že dojde ke kýžené změně.

Bylo by chybou pohlížet na klíčovou kompetenci kulturního povědomí a vyjadřování jen jako úzce „uměleckou“, tedy pouze ve vztahu k předmětům oblasti Umění a kultura. Zasahuje jak oblast jazyka a literatury, tak oblast historickou a geografickou, máme-li uvést alespoň některé. Opakovaně zdůrazňujeme, že oblast Umění a kultura přináší žákům významné vzdělávací a formující přístupy, které jiné oblasti kurikula nenabízejí. https://velke-revize-zv.rvp.cz/zapojte-se

Před rokem jsme uspořádali on-line konferenci Hudební výchova pro třetí tisíciletí III, jejíž závěry nutnost zavedení jinde v Evropě akceptované kompetence jasně dokumentují. Sborník konference si můžete pročíst na odkazu.

Jan Prchal, za Kolegium SHV ČR

 
 

Share this Post