ČlenstvíPřihláška
 

Společnost pro hudební výchovu ČR má novou předsedkyni

V předvečer zahájení 33. ročníku Letní dílny HV v Ústí nad Labem předal dlouholetý předseda SHV ČR Jan Prchal předsednictví paní Jiřině Jiřičkové. K oficiálnímu předání došlo na zahajovacím večeru LDHV 14. srpna 2022.

Liberecký pedagog PaedDr. Jan Prchal se stal předsedou SHV ČR v roce 2002, kdy mu předsednictví předal prof. Jaroslav Herden. Po dvaceti letech se stává předsedkyní Společnosti pro hudební výchovu PhDr. Jiřina Jiřičková Ph.D., první žena na tomto postu od roku 1934, kdy byla SHV založena. Jiřina Jiřičková je hudební pedagog, sbormistryně, lektorka SHV ČR a České Orffovy společnosti a v současné době proděkanka pro studijní záležitosti Pedagogické fakulty UK Praha. Jako členka Kolegia SHV ČR patří k předním a respektovaným odbornicím v oblasti didaktiky především pro učitelství I. stupně, je autorkou mnoha metodických materiálů, spoluautorkou učebnic, organizátorkou Hudební olympiády ČR a Mezinárodního dne hudební výchovy Eudamus. Společnost pro hudební výchovu dlouhodobě zastupuje na domácích i zahraničních konferencích, v soutěžních porotách, je spolupracovnicí EAS a členkou prezídia České hudební rady při UNESCO. V současné době aktivně pracuje v užší pracovní skupině NPI v procesu revize RVP.

Paní Jiřině Jiřičkové k předsednictví gratuluji a přeji hodně úspěchů – při vedení Společnosti i při obhajování smysluplnosti a důležitosti hudební výchovy v našem vzdělávacím systému. A samozřejmě stále se rozšiřující členskou základnu!

Jan Prchal

Předsednictví Společnosti pro hudební výchovu – pokus o historický přehled

1934 – 1938: Prof. Kamil Krofta (m.j. ministr zahraničních věcí tehdejší vlády)

V letech Protektorátu a v následujícím období byla činnost pozastavena a v roce 1951 se SHV oficiálně rozešla. Dalším předsedou se stal Jan Hanuš 1967 – 1972 (v roce 1972 byla SHV v důsledku normalizace zlikvidována).

V letech 1972 – 1974 vedl přípravný výbor Jiří Bajer, který SHV, už jako jednu ze sekcí České hudební společnosti, vedl v letech 1975 – 1989.

V prosinci 1989 se hudebně výchovná sekce ČHS v čele s Evženem Valovým přejmenovala na Společnost pro hudební výchovu. Evžen Valový byl jejím předsedou v letech 1989 – 1991.

V letech 1991 – 2002 byl předsedou Společnosti prof. Jaroslav Herden, vedoucí Katedry HV PedF UK Praha, jedna z nejvýznamnějších osobností hudební výchovy druhé poloviny XX. století. Velkým přínosem byla koncepce dalšího vzdělávání pedagogů – Letních škol HV v Rychnově nad Kněžnou.

Posledních 20 let vedl SHV PaedDr. Jan Prchal (2002 – 2022), který transformoval SHV ČR jako občanské sdružení a později zapsaný spolek s celorepublikovou působností. Důsledně vycházel z původního Herdenova konceptu (především Letní školy, později dílny HV v Liberci, Mělníce a Ústí nad Labem) a m.j. inicioval ocenění Cena Jaroslava Herdena a zapojení ČR do Mezinárodní hudební olympiády.

V PhDr. Jiřině Jiřičkové Ph.D. jako předsedkyni získává Společnost pro hudební výchovu a potažmo hudební výchova jako taková důstojnou a vysoce kvalifikovanou osobnost.

Jiřina Jiřičková (druhá zleva) s Petrem Kadlecem, Rafaelou Drgáčovou, Janem Prchalem a Marko Ivanovičem při předávání ocenění Cena Jaroslava Herdena 2022 na 33. ročníku LDHV v srpnu v Ústí nad Labem.
 
 

Share this Post