ČlenstvíPřihláška
 

SPOLEČNOST PRO HUDEBNÍ VÝCHOVU ČR VYZÝVÁ KE SPOLEČNÉMU POSTUPU VE VZTAHU K REVIZI RVP ZV, OBLAST UMĚNÍ A KULTURA

SHV ČR vyzývá všechny instituce, organizace a subjekty, formální i neformální, kterým není lhostejná budoucnost hudební výchovy jako vyučovacího předmětu a mají vůli spolupracovat a koordinovat jednotlivé kroky směřující k zachování předmětu hudební výchova jako povinného předmětu ve všech ročnících základního vzdělávání a příslušných ročnících víceletých gymnázií ke koordinování společného postupu ve vztahu k nastartovanému procesu revize RVP ZV.

Vzhledem k současné poněkud nepřehledné situaci SHV ČR navrhuje jako garanta a koordinátora Českou hudební radu při UNESCO. ČHR je subjektem, který formou kolektivních členství zastupuje téměř celou oblast naší hudební kultury i vzdělávání a který svou ukotveností v mezinárodním kontextu může velmi efektivně podpořit naše snahy (Česká hudební rada je orgánem Evropské hudební rady, kolektivního člena Evropské rady). ČHR má zřízenu i pedagogickou sekci, která dlouhodobě tuto tematiku sleduje. Byla by nepochybně i reprezentativním komunikátorem se státními institucemi. Českou hudební radu by zastupovala PhDr. Lenka Dohnalová, PhD. Více na https://www.chr-cmc.org/cs

PaedDr. Jan Prchal, předseda SHV ČR

 
 

Share this Post