ČlenstvíPřihláška
 

Stanovisko zástupců vzdělávacích oborů hudební a výtvarná výchova k aktuálním tendencím v pojetí vzdělávací oblasti Umění a kultura

Vzhledem k současnému dění a proklamované a slíbené transparentnosti nemám pocit, že příprava revize tyto atributy zcela splňuje. V posledních týdnech probíhají setkání nazvaná Stálá konference k oblasti Umění a kultura pořádaná NPI a NIPOS (bez participace MŠMT), která se zabývají “remodelací” oblasti Umění kultura. Tendence, které dle mého názoru vedou k oslabení oblasti a její destabilizaci, byly podnětem ke svolání oborové konference, která se uskutečnila na on-line platformě ve středu 2. února. Konferenci společně iniciovala Asociace učitelů HV a Společnost pro hudební výchovu ČR a jsem velmi potěšen, že se jí aktivně zúčastnili i kolegyně a kolegové z oboru výtvarného – připravované změny se dotýkají obou vzdělávacích předmětů stejnou měrou. Návrh společného memoranda předkládáme a jsem osobně velmi potěšen skutečně reprezentativním výčtem institucí a jejich představitelů v ní uvedených. Předpokládám, že jejich počet není konečný.

Vaší pozornosti doporučuji i sborník příspěvků z mezinárodní hudebně výchovné konference Hudební výchova pro třetí tisíciletí, kterou jsme uspořádali v dubnu loňského roku a kterou najdete zde v sekci Konference nebo na webu Katedry HV PF UJEP Ústí nad Labem.

Přeji úspěšné vykročení do druhého pololetí a zdravé dny!

Jan Prchal, předseda SHV ČR

 
 

More Posts in Stanovisko

 
 

Share this Post