ČlenstvíPřihláška
 

Podpora variantě A koncepce revize vzdělávací oblasti Umění a kultura

Situace v procesu revize RVP ZV oblasti Umění a kultura se stala naprosto … nepřehlednou a pro tuto oblast v podstatě v rovině obecné velmi nepříznivou. Je zřejmé, že proces v této oblasti NPI a její garantka nezvládají. V rozporu s Hlavními směry odsouhlasenými MŠMT byla vyprodukována druhá varianta – B, ke které má široká (nejen) pedagogická veřejnost zásadní výhrady. Pod peticí Hudební a výtvarná výchova jako pevná součást základního vzdělávání a všem dětem možnost setkávání s dalšími uměleckými obory je v tuto chvíli 4 214 podpisů. Variantu A podporuje odborná veřejnost, zástupci pedagogických fakult, kateder hudební a výtvarné výchovy, oborové organizace i instituce mezinárodní – podporu EAS (European Association for Music in Schools) a České hudební rady při UNESCO zde zveřejňujeme.

Jan Prchal

 
 

Share this Post